Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Grupa Protektor z planem optymalizacji kosztowej

Autor:  wnp.pl (JD)  |  08-06-2018 14:48
Zarząd spółki Protektor z siedzibą w Lublinie poinformował, że 8 czerwca 2018 roku przyjął dokument pt. Plan Optymalizacji Kosztowej (POK) Grupy Protektor. Strategicznym jego celem jest wygenerowanie oszczędności na poziomie 10 mln złotych w skali pełnego roku obrotowego.

  • Zarząd spółki szacuje, że całość działań przewidzianych w POK zostanie zrealizowana do końca 2018 roku. 
  • Transformacja Grupy Kapitałowej Protektor będzie dotyczyła zarówno części przychodowej, jak i kosztowej.
  • Nadrzędnym celem zarządu jest zapewnienie grupie w kolejnych okresach wyższych zysków.

Protektor produkuje obuwie specjalistyczne dla przedstawicieli różnych dziedzin.
Fot. mat pras. Protektor

Uruchomienie POK, który służy zwiększeniu efektywności kosztowej, a tym samym zwiększeniu marż, poprzedzone zostało odpowiednimi analizami i przygotowaniami poszczególnych elementów transformacji.
POK stanowi pierwszy etap optymalizacji kosztów. Każda z inicjatyw ma swój harmonogram. Wszystkie prace w ramach POK mają być zakończone do grudnia 2018 roku.

Część inicjatyw POK ma dać efekty już od września tego roku, a ostatnie od końca 2018 roku. W skali pełnego roku oszczędności pierwszego etapu POK mają przynieść 10 mln zł. Drugi etap optymalizacji kosztowej będzie realizowany w 2019 roku - ze skutkiem od roku 2020.

W skład inicjatyw POK wchodzi nowy model zakupowy: 4,5 mln zł oszczędności rocznie.
Łączny koszt materiałów do produkcji ponoszony obecnie przez grupę wynosi w skali roku ok 45 mln zł. Główne komponenty to skóry, gotowe cholewki, podeszwy, wyściółki, chemia i inne materiały. Cel zakładany w POK to oszczędności od końca 2018 roku na poziomie 4,5 mln zł rocznie w sposób powtarzalny, przy jednorazowym koszcie zmiany nie przekraczającym 0,15 mln zł. 

Prace obejmują: centralizację procesów zakupowych,  przegląd stosowanych technologii i materiałów, analizę rynków i przyjęcie strategii zakupowych dla każdej z kategorii materiałów i usług, negocjacje z dostawcami, testy nowych dostawców i materiałów, podpisanie ramowych umów na nowych zasadach finansowych. 
W zależności od kategorii zakupowej prace nad nowymi warunkami zakupów zajmą od 3 do 7 miesięcy co oznacza, dla prostszych kategorii zakupowych, kupowanie na nowych warunkach od września 2018 po trudne, gdzie efekt będzie widoczny począwszy od końca 2018. 

Z kolei optymalizacja ścieżek produkcyjnych ma przynieść 4 mln zł oszczędności rocznie. Grupa produkuje buty głównie w Naddniestrzu - dwie fabryki, częściowo w Lublinie - jedna fabryka, a częściowo zamawia cholewki lub gotowe buty poza strukturami Grupy w Polsce i na świecie. Firma zbadała koszty ścieżek produkcyjnych, w wyniku czego zamierza w dwóch krokach optymalizować wybór ścieżek produkcyjnych. 
Pierwszy etap ma się zakończyć we wrześniu 2018 roku i przynieść ok 4 mln zł oszczędności rocznie w sposób powtarzalny, przy jednorazowym koszcie zmiany na poziomie 1,3 mln zł. 

Czytaj też: Przy ekspansji zagranicznej trzeba sprostać lokalnym realiom

Planowana jest też sprzedaż nieruchomości przy ul. Kunickiego w Lublinie:  0,7 mln zł oszczędności rocznie. Spółka przyjęła szczegółowy plan sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzona została analiza różnych wariantów biznesowych. Dokonano też pełnej analizy prawnej. Do końca kwietnia został wybrany pośrednik w sprzedaży nieruchomości. Trwają prace nad kierowaniem zaproszeń do składania ofert przez potencjalnych inwestorów tak, by do połowy lipca zebrać pierwsze oferty z rynku. Zarząd zakłada, że transakcja przyniesie, oprócz gotówki, redukcję kosztów nieruchomości, które rocznie wynoszą 0,7 mln zł. w sposób powtarzalny. 

Oszczędności na łączeniu spółek w sprawną grupę mają z kolei dać 0,8 mln zł rocznie. Podejmowanych jest też szereg działań optymalizacyjnych, które w skali roku mają wygenerować ok 0,8 mln zł oszczędności w sposób powtarzalny. Dotyczy to zarówno eliminacji dublowania wykonywanych prac i obsady personalnej. Jednorazowe nakłady potrzebne do redukcji tych kosztów to ok 0,3 mln zł.
Wszystkie te działania grupa zamierza przeprowadzić w 2018 roku, by ich skutek w postaci obniżonych kosztów miał widoczny wpływ na wyniki finansowe najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku.

Protektor SA to spółka z polskim kapitałem, która obecnie jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego. Produkty spółki docierają do klientów na ponad 30 rynkach - w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.

Klientami Protektora są między innymi armia, policja, straż pożarna oraz szeroko rozumiane służby mundurowe. Buty produkowane przez firmę Protektor są dostosowane do różnorodnych warunków klimatycznych i terenowych. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ochrona pracowników jest szczególnie ważna.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018