Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Konsorcjum Erbudu wybuduje odazotowanie w Grupie Azoty Puławy

Autor:  wnp.pl (TE)  |  10-06-2018 13:09
Konsorcjum, w którego skład wchodzą spółki Erbud Industry, Erbud oraz Fabryka Kotłów Sefako, wybuduje instalację odazotowania spalin w elektrociepłowni Zakładów Azotowych w Puławach.

Zadanie obejmuje budowę w formule „pod klucz” instalacji odazotowania SCR wraz z kompleksową modernizacją kotła OP-215 nr K2. Wartość kontraktu 83,5 mln netto. Termin realizacji ustalono na 21 miesięcy.

Zakłady Azotowe w Puławach.
fot. Szymon Jankowski

W ramach kontraktu na Erbud Industry przypada 42,86 mln zł netto, na Sefako 40,5 mln zł netto, a na Erbud pozostałe 0,14 mln zł netto.

Nowe normy środowiskowe, zawarte w tzw. konkluzji BAT, zatwierdzono w Unii Europejskiej w 2017 r., dając energetyce czas na dostosowanie się do nich do połowy 2021 r. Wówczas jednostki, których remont będzie nieopłacalny, zostaną wyłączone.

Aktualnie Grupa Azoty Puławy planuje budowę opalanego węglem bloku energetycznego o mocy 100 MWe, którego wartość wyniesie 890 mln zł

Harmonogram inwestycji zakłada, że regularna eksploatacja rozpocznie się do końca 2021 r. Nowy blok powstanie na terenie zakładowej elektrociepłowni i będzie z nią ściśle zintegrowany.

Będzie to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi.

Kondensator zostanie zaprojektowany na 50 proc. kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych.

Zobacz więcej: Jest ośmiu chętnych na budowę Elektrowni Puławy

Po pierwszym kwartale 2018 r. Erbud miał na poziomie skonsolidowanym 432,35 mln zł przychodów wobec 344,08 mln zł rok wcześniej. Grupa miała 4,61 mln zł zysku netto wobec 0,1 mln zł zysku przed rokiem.

Sprzedaż krajowa wyniosła ponad 368 mln zł (+17 proc.), a ponad 64 mln zł przypadło na działalność zagraniczną (+121 proc.).

Na koniec marca 2018 r. grupa miała portfel zleceń w wysokości 1,964 mld zł, z czego 1,543 mld zł przypada na 2018 r.

Od początku 2018 r. zatrudnienie w grupie wzrosło o blisko 300 osób. Władze Erbudu podkreślają, że podchodzą selektywnie do kontraktów, aby utrzymać pozytywną rentowność.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018