Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Porr i Budimex mają kontrakty na budowę drogi S6

Autor:  wnp.pl (TE)  |  11-06-2018 10:08  |  aktualizacja: 11-06-2018 10:12
Gdański oddział GDDKiA podpisał ze spółkami Porr oraz Budimex umowy na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S6. Pierwsi kierowcy z trasy mają skorzystać w drugiej połowie 2021 r.
Długość obu odcinków, Bożepole Wielkie - Luzino oraz Luzino - Szemud, wyniesie w sumie niespełna 21 km
fot. GDDKiA
  • Długość obu odcinków, Bożepole Wielkie - Luzino oraz Luzino - Szemud, wyniesie w sumie niespełna 21 km.
  • Łączna wartość budowy tych odcinków, stanowiących część tzw. Trasy Kaszubskiej, to niemal 0,7 mld zł brutto.
  • Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju.

- Podstawowym celem budowy drogi ekspresowej S6 jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem, przebiegającego z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyk - podała GDDKiA.

- Dzięki budowie drogi ekspresowej poprawi się płynność ruchu, skróci czasu przejazdu, odciążony zostanie układ dróg lokalnych. Dla mieszkańców miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, szczególnie Wejherowa, Redy i Rumi, nowa droga będzie oznaczać zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego - dodała.
Na mapie drogi: w użytkowaniu (na czarno), w realizacji (na czerwono), w przetargu (na zielono) oraz w przygotowaniu (na niebiesko). fot. GDDKiA
Na mapie drogi: w użytkowaniu (na czarno), w realizacji (na czerwono), w przetargu (na zielono) oraz w przygotowaniu (na niebiesko). fot. GDDKiA


Bożepole Wielkie - Luzino

Zadanie obejmuje odcinek o długości ok. 10,4 km. Jego początek znajduje się w miejscowości Bożepole Wielkie, a koniec za węzłem Luzino. Trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju.

Zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Bożepole Wielkie, Strzebielino oraz Luzino. Przy węźle Luzino powstanie obwód utrzymania drogi ekspresowe.
Kontrakt spółki Porr wynosi 337,98 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości dokładnie 356 mln zł brutto.

Kryteria oceny ofert stanowiły cena (60 proc.), termin realizacji kontraktu (12 proc.), właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9 proc.), personel wykonawcy (6 proc.), równość podłużna nawierzchni (8 proc.) oraz zagospodarowanie gruntu rodzimego (5 proc.).

Wszyscy oferenci zadeklarowali 31-miesięczny termin realizacji. Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Pozostałe oferty złożyły (ceny brutto):

1. Konsorcjum: NDI sp. z o.o., NDI SA, Societa Italiana per Condotte d'Acqua - 337,78 mln zł - wykluczona (brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu)

2. Konsorcjum: Strabag, Strabag Infrastruktura Południe - 342,50 mln zł

3. Budimex - 343,66 mln zł

4. Energopol-Szczecin - 364,94 mln zł

5. Skanska - 374,95 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

6. Konsorcjum: Metrostav Polska, Metrostav - 395,18 mln zł

7. Intercor - 430,50 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

8. Eurovia Polska - 444,30 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

Luzino - Szemud

Droga ekspresowa między Luzinem a Szemudem będzie miała ok. 10,2 km długości, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjnego postoju. Zaplanowano jeden węzeł drogowy (Szemud).

Kontrakt Budimeksu opiewa na 335,87 mln zł brutto. Budżet zamawiającego ustalono na 424,27 mln zł brutto.
Kryteria oceny ofert stanowiły: cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.), gwarancja (5 proc.). Do czasu realizacji robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Wszyscy oferenci zadeklarowali 34-miesięczny termin realizacji oraz 10-letnią gwarancję.

Pozostałe złożyły (ceny brutto):

1. Konsorcjum Societá Italiana per Condotte d’Acqua, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali, NDI sp. z o.o., NDI SA - 324,96 mln zł - wykluczona (brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu)

2. Konsorcjum: Porr, Porr Bau - 339,50 mln zł

3. Konsorcjum: PBDiM Kobylarnia, Mirbud - 339,99 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

4. Mostostal Warszawa - 349,69 mln zł - odrzucona

5. Konsorcjum: Strabag, Strabag Infrastruktura Południe - 367,68 mln zł

6. Energopol-Szczecin - 382,18 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

7. Pol-Aqua - 409,90 mln zł

8. Intercor - 424,28 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

9. Konsorcjum: Mosty-Łódź, Firma Budowlano-Drogowa MTM - 505,77 mln zł - wykluczona (brak przedłużenia wadium)

S6 Szczecin - Trójmiasto

Pod koniec marca 2018 r. została podpisana umowa z firmą Polaqua na budowę odcinka S6 między Szemudem a Gdynią o długości ok. 20 km. Oznacza to, że cały odcinek Trasy Kaszubskiej pomiędzy Bożympolem Wielkim a Gdynią wszedł w fazę realizacji.
fot. GDDKiA
fot. GDDKiA
Trasa S6 jest już budowana w woj. zachodniopomorskim. Prace są prowadzone na siedmiu odcinkach od Goleniowa (połączenie z S3) do Koszalina, wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa.

Łącznie to ok. 140 km nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 3,5 mld zł.

W przyszłym roku powinny być gotowe odcinki od Goleniowa do Koszalina o długości ok. 120 km. Zakończenie wszystkich prac na obwodnicy Koszalina i Sianowa przewidywane jest w 2020 roku.

Pozostałe odcinki S6: Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, Koszalin - Bożepole Wielkie oraz Zachodnia Obwodnica Szczecina mają być realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzję w tej sprawie podjął 5 czerwca 2018 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018