Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Płace górników z JSW wzrosną o 7 proc.

Autor:  Jerzy Dudała  |  11-06-2018 12:29  |  aktualizacja: 11-06-2018 12:30
Będą podwyżki wynagrodzenia w Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku reprezentatywne organizacje związkowe, czyli Federacja Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Solidarność oraz Kadra zawarły z zarządem JSW porozumienie w sprawie płac. To kolejne porozumienie o podwyżkach w górnictwie. W kwietniu płace podniesiono w Polskiej Grupie Górniczej.

Jak mówi WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej porozumienie płacowe z zarządem JSW zakłada między innymi wzrost funduszu płac o 7 procent od 1 czerwca 2018 roku.

W JSW załoga ma powody do radości, bowiem wzrosną płace.
Fot. JSW (Agnieszka Materna)

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Jej podstawową działalność stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych.

- W ramach wzrostu funduszu płac zostały ujednolicone zasady wypłaty Karty Górnika we wszystkich jednostkach JSW. To następny krok do tego, by ujednolicić system wynagradzania w zakładach grupy. Kolejny element porozumienia pozwala zwrócić pracownikom środki, jakie zostały wstrzymane porozumieniem „oszczędnościowym” z 16 września 2015 roku. W lipcu 2018 roku zostanie wypłacona czternastka za rok 2016. Natomiast po analizie trzech kwartałów 2018 roku zapewne zostanie zwrócony deputat węglowy za rok 2016, który też został wówczas zawieszony. Trwa teraz przygotowywanie odpowiednich wyliczeń. Liczymy, że to porozumienie w dużej mierze realizuje postulaty zgłaszane przez nas w ostatnim czasie. To porozumienie zostało też zaaprobowane przez Ministerstwo Energii. Czekała na nie niecierpliwie cała załoga JSW - zaznacza Paweł Kołodziej.

Przypomnijmy, że zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2018 roku 753,9 mln zł wobec 864,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny grupy w pierwszym kwartale wyniósł 951,9 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 1 mld 135,8 mln zł wobec 1 mld 239,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych (m.in. odszkodowanie z tytułu pokrycia kosztów dotyczących pożaru w kopalni Pniówek w wysokości 61,5 mln zł) wyniosła 1 mld 072,7 mln zł.  Przychody grupy JSW sięgnęły 2,51 mld zł. W segmencie węglowym zysk EBITDA wyniósł 1 mld 126,1 mln zł wobec 1 mld 297,3 mln zł zysku rok wcześniej.

W segmencie koksowym spółka zaraportowała zysk EBITDA na poziomie 55,7 mln zł wobec 48,2 mln zł straty przed rokiem. Wynik EBITDA pozostałych segmentów wyniósł 45,9 mln zł wobec 27,3 mln zł rok wcześniej. W całym 2017 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała zysk netto w wysokości 2,543 mld zł. 

Czytaj też: Dobre perspektywy przed węglem koksowym

Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci ulokowani w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i w Indiach. Strategia Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej do 2030 roku zakłada inwestycje na poziomie ok. 19 miliardów złotych. Mają one zapewnić systematyczny rozwój, w tym produkowanie większej ilości węgla koksowego i koksu.

Zobacz także: Daniel Ozon, prezes JSW: będziemy inwestować w dostępne złoża i powiększać bazę zasobową

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018