Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wojsko Polskie czekają spore zmiany w dowodzeniu. Znamy szczegóły

Autor:  PAP/PSZ  |  11-06-2018 13:48
Szef Sztabu Generalnego dowodzi Siłami Zbrojnymi poprzez dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych jako najważniejszy żołnierz; do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do działania, WOT podlega resortowi obrony - wynika z projektu zmian w systemie dowodzenia, który został upubliczniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Opublikowany 11 czerwca projekt nowelizacji ustaw o powszechnym obowiązku obrony i o urzędzie ministra obrony został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i w konsultacjach z prezydentem. Zmiany te - jak wskazuje MON - są konieczne do wprowadzenia zmian w Systemie Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Reforma systemu dowodzenia jest efektem współpracy MON i BBN.
Fot. PTWP

Projekt noweli wzmacnia rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako najważniejszego pod względem pełnionej funkcji żołnierza w czynnej służbie wojskowej. Będzie on pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej. Obecnie jest on na równi z innymi dowódcami.

Według projektu Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie organem, który dowodzi Siłami Zbrojnymi RP do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. "Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych (na czas wojny - red.P) i przyjęcia przez niego dowodzenia, dowodzi Siłami Zbrojnymi poprzez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych" - zapisano w projekcie.

Projekty noweli zakłada ponadto, że dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, do czasu osiągnięcia przez tę formację "pełnej zdolności do działania" będzie podlegał bezpośrednio szefowi resortu obrony.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że wprowadzone zmiany mają na celu m.in. dostosowanie polskiego systemu dowodzenia armią, do modelu obowiązującego w NATO.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018