Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W górnictwie większe bezpieczeństwo wśród załóg własnych

Autor:  wnp.pl (JD)  |  13-06-2018 12:05  |  aktualizacja: 13-06-2018 12:09
W latach 2013-2017 w górnictwie doszło do 11 135 wypadków, z czego 77,3 proc. stanowiły wypadki w kopalniach węgla kamiennego, 16,6 proc. w kopalniach rud miedzi, 2,8 proc. w kopalniach odkrywkowych oraz 1,3 proc. w kopalniach otworowych i przedsiębiorstwach wykonujących roboty geologiczne.

  • Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, analiza wypadkowości ogółem z podziałem na załogę własną i firmy usługowe wykazała, że wypadkowość wśród załogi własnej ma tendencję spadkową (spadek o 2,3 proc. w stosunku do 2016 roku).
  • Z kolei zdecydowanie wzrosła wypadkowość ogółem wśród podmiotów usługowych, wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów (wzrost o 9,5 proc. w stosunku do 2016 roku).

Większe bezpieczeństwo jest wśród własnych załóg kopalń niż w przypadku pracowników firm zewnętrznych.
Fot. mat.pras. PGG

W ciągu ostatnich lat w polskim górnictwie obserwuje się spadkowy trend łącznej liczby wypadków. W 2017 roku, wskazuje Wyższy Urząd Górniczy, tendencja ta uległa niewielkiej zmianie, bowiem odnotowano o 4 (czyli 0,2 proc.) wypadki więcej w odniesieniu do 2016 roku. Liczba wypadków ogółem w 2017 roku  zmniejszyła się natomiast o 473 (tj. o 18,5 proc.) w porównaniu z rokiem 2013.

Analiza wypadkowości ogółem z podziałem na załogę własną i firmy usługowe w latach 2016-2017 wykazała, iż wypadkowość wśród załogi własnej posiada utrzymującą się nadal tendencją spadkową (spadek o 2,3 proc. w stosunku do 2016 roku), natomiast zdecydowanie wzrosła wypadkowość ogółem wśród podmiotów usługowych, wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów (wzrost o 9,5 proc. w stosunku do 2016 roku).

- Trudno dyskutować ze statystyką. W mojej opinii jest to związane również z tym, że wielu pracowników firm zewnętrznych nie utożsamia się z tymi firmami i chętnie przeniosłaby się bezpośrednio do kopalń - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Rozwiązaniem może być przyjęcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,  który obowiązywał będzie wszystkich zatrudnionych w górnictwie, bez względu na to, czy pracują bezpośrednio w kopalniach czy też w firmach zewnętrznych.

Czytaj także: O poziomie wydobycia węgla zadecyduje konkurencyjność polskich kopalń

W 2017 roku w polskim górnictwie nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków śmiertelnych z 27 wypadków zaistniałych w 2016 roku do 15 zaistniałych w 2017 roku. Odnotowano natomiast wzrost liczby wypadków ciężkich z 9 zaistniałych w 2016 roku do 14 wypadków w 2017 roku.

Wypadkowość ogółem w kopalniach węgla kamiennego w 2017 roku wzrosła o 5,6 proc. w porównaniu z 2016 rokiem (wzrost z 1 566 do 1 653 wypadków), natomiast spadła o 13,4 proc. w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to odnotowano 1 908 wypadków. 

Na zwiększenie wypadkowości ogółem w kopalniach węgla kamiennego w 2017 roku miał wpływ wzrost wypadkowości wśród pracowników podmiotów usługowych.

Wypadkowość ogółem w kopalniach rud miedzi w 2017 roku zmniejszyła się o 21,5 proc. w porównaniu z 2016 rokiem (spadek z 404 do 317 wypadków) i o 30,9 proc. w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to  odnotowano 459 wypadków.

Główne przyczyny wypadków ogółem w 2017 roku w całym górnictwie to: potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób (29,7 proc.); spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych oraz opad skał ze stropu i ociosów (18,6 proc.); uderzenie się narzędziami pracy oraz o inne przedmioty (12,6 proc.); upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów (12 proc.).

Zobacz też: Prof. Andrzej Barczak obawia się o spokój w Polskiej Grupie Górniczej

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami geologiczno-górniczymi oraz występowaniem zagrożeń: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami, zawałami, pożarowego, wodnego, wyrzutami gazów i skał oraz klimatycznego.

- Schodzimy z wydobyciem coraz głębiej, co generuje coraz wyższe koszty i co niesie ze sobą coraz więcej zagrożeń, którym trzeba przeciwdziałać, w tym między innymi zagrożeniu metanowemu czy tąpaniami - podkreśla prof. Andrzej Barczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

I rzeczywiście, najbardziej niebezpieczne w skutkach są zdarzenia spowodowane zagrożeniem metanowym oraz tąpaniami. Przebieg tych zdarzeń charakteryzuje się dużą dynamiką występowania danego zjawiska, powodującego skutki niejednokrotnie o charakterze katastrofalnym.

W latach 2013-2017 miały miejsce 22 zdarzenia związane z zapaleniem metanu, w wyniku których zginęło 6 górników, 15 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 20 lekkich. W 2017 roku w kopalniach węgla kamiennego zaistniały 3 zdarzenia związane z zapaleniem metanu w wyrobiskach górniczych. W wyniku tych zdarzeń nikt nie uległ wypadkom.

W latach 2013-2017 w polskim górnictwie podziemnym zaistniało 18 zdarzeń związanych z występowaniem wstrząsów górotworu, skutkujących tąpnięciami lub odprężeniami w wyrobiskach w których zginęło 13 górników, a 82 doznało obrażeń ciała.

W kopalniach węgla kamiennego zaistniało 8 takich zdarzeń, w których zginęło 3 górników, a 13 doznało lekkich obrażeń ciała, natomiast w kopalniach rud miedzi było ich 10. Zginęło w nich 10 górników, natomiast 69 doznało obrażeń ciała.

W latach 2013-2017 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 51 zdarzeń związanych z występowaniem zagrożenia pożarowego, w tym 38 w kopalniach węgla kamiennego, 11 w kopalniach rud miedzi, 1 w kopalni rud cynku i ołowiu oraz 1 w kopalni soli. W wyniku tych zdarzeń jeden górnik doznał lekkich obrażeń ciała (nie ujęto tu poszkodowanych, którzy doznali obrażeń w wyniku zapalenia metanu).

W 2017 roku w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 13 pożarów, z czego 10 w kopalniach węgla kamiennego (8 endogenicznych i 2 egzogeniczne) oraz 2 w kopalniach rud miedzi i 1 w kopalni rud cynku i ołowiu.

Czytaj także: Zniszczone wyrobiska w Zofiówce odcięte tamami

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018