Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Tauron i PFR stworzyły pierwszy fundusz CVC dla innowacji

Autor:  JRP  |  13-06-2018 13:20  |  aktualizacja: 13-06-2018 13:33
Tauron i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) stworzyły pierwszy korporacyjny fundusz inwestycyjny (CVC) dla rozwijania innowacji. Umowa została podpisana w obecności premiera Mateusza Morawieckiego.

  • Kiedyś granica miedzy światem przemysłowym a rolniczym była na Łabie. Dzisiaj ją przesuwamy. Polska staje się częścią światowej gospodarki, w której modernizacja następuje bardzo szybko - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk.
  • Wzrost wartości spółek portfelowych będzie realizowany poprzez dostarczenie niezbędnych dla rozwoju projektów środków finansowych.
  • Docelowa kapitalizacja funduszu utworzonego w ramach PFR Starter FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu w ramach PFR NCBR CVC wyniesie 160 mln zł. Udział Taurona w funduszach nie przekroczy odpowiednio 25 i 49 proc.

Filip Grzegorczyk, prezes Taurona, i Paweł Borys, prezes PFR.
PTWP

Tauron o powołaniu funduszu CVC mówił już od dawna. 2 września 2016 r. zarząd spółki przyjął, a rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dokument pt. „Strategia Grupy Tauron na lata 2016-2025”. W dokumencie tym jest mowa m.in. o tym, że Tauron zakłada rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC).

- Chcemy być liderem modernizacji. Mam przekonanie, że bierzemy udział w przełomowym procesie. Kiedyś granica miedzy światem przemysłowym a rolniczym była na Łabie. Dzisiaj ją przesuwamy. Polska staje się częścią światowej gospodarki, w której modernizacja następuje bardzo szybko  - skomentował prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

- Podpisano dziś umowę pomiędzy spółką energetyczną a funduszem, ponieważ u zarania wszystkich procesów stoi energia. Każdy z amerykańskich gigantów technologicznych rozwija swój projekt energetyczny, choć czasem futurystyczny. Aby wykorzystywać technologię, gromadzić ogromne ilości danych, tworzyć SI, konieczne są ogromne zasoby energii. Mam nadzieje, że dzięki umowie Tauron dołączy do tych firm, które wyznaczają przyszłość energetyki - dodał Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR, które również brało udział w pracach nad umową.

Tauron będzie uczestnikiem dwóch funduszy tworzonych w ramach programów PFR Starter - FIZ oraz BRIdge VC / PFR NCBR CVC. Wsparcie ze strony Tauronu będzie polegać m.in. na możliwości udziału w programach akceleracyjnych, inwestycjach w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju w ramach PFR Starter FIZ, czy zapewnienie kolejnych rund finansowania w ramach PFR NCBR CVC. Ten ostatni powstał w ramach uruchomionego przez NCBR w zeszłym roku Funduszu Funduszy CVC, w którym połowa z 880 mln zł to środki NCBR.

Docelowa kapitalizacja funduszu utworzonego w ramach PFR Starter FIZ wyniesie 50 mln zł, a funduszu utworzonego w ramach PFR NCBR CVC wyniesie 160 mln zł. Udział Taurona w funduszach nie przekroczy odpowiednio 25 i 49 proc.

Funduszami utworzonymi w ramach programów PFR NCBR CVC i PFR Starter zarządzać będzie niezależny od inwestorów, profesjonalny podmiot zarządzający EEC Magenta.

- Jednym ze strategicznych celów PFR jest rozwój w Polsce rynku finansowania młodych innowacyjnych firm tzw. rynku venture capital. Jest on ważnym elementem budowy nowoczesnej gospodarki 4.0. Realizując program Start in Poland budujemy kompletny ekosystem, który ma uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim. Fundusz EEC Magenta jest pierwszym tego typu projektem na polskim rynku. Tworzy go profesjonalny zespół zarządzający z doświadczeniem z Doliny Krzemowej. Niezależnie od źródeł kapitału, zespół zarządzający będzie inwestował na zasadach rynkowych dążąc do maksymalizacji wartości spółek, w które będzie inwestował i wartości portfela dla inwestorów - mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zgodnie z założeniami nowego funduszu, wzrost wartości spółek portfelowych będzie realizowany poprzez dostarczenie niezbędnych dla rozwoju projektów środków finansowych.

Jednocześnie intencją funduszu jest dostarczenie w ramach inwestycji tzw. smart money, czyli zapewnia wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia kompetencji dotyczących rozwoju przedsięwzięcia. Nacisk będzie kładziony na planowanie i zarządzanie strategiczne oraz wzmacnianie relacji w sektorach, do których spółki portfelowe kierować będą swoje produkty i usługi.

Umowę podpisano w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Fot. Mat. pras.
Umowę podpisano w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Fot. Mat. pras.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018