Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Elektrownia Opole zmniejszy emisję tlenków azotu za 43 mln zł

Autor:  Dariusz Ciepiela  |  13-06-2018 11:44  |  aktualizacja: 13-06-2018 12:26
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła kolejną umowę, tym razem na redukcję emisji tlenków azotu w Elektrowni Opole. Dzięki temu elektrownia spełni zaostrzone wymagania środowiskowe wynikające z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać w sierpniu 2021. Wartość kontraktu z SBB Energy to ok. 43 mln zł.

  • Podpisana umowa to kolejny krok Elektrowni Opole w kierunku dostosowania do konkluzji BAT.
  • Na początku czerwca 2018 roku podpisana została umowa na modernizację elektrofiltrów czterech bloków elektrowni, co spowoduje redukcję stężenia pyłu w spalinach do poziomu poniżej 8 mg/Nm3. Wartość tego kontraktu to 188 mln zł.
  • Obecna umowa przewiduje rozbudowę istniejących instalacji redukcji emisji NOx na blokach 1, 2 i 4, czego efektem będzie obniżenie emisji NOx do wartości ok. 150 mg/Nm3 metodami niekatalitycznymi.

Program przystosowania urządzeń Elektrowni Opole do konkluzji BAT będzie kosztował setki milionów złotych
Fot. mat. pras.

Ponadto zakres zadania obejmuje powiększenie powierzchni ogrzewalnej przegrzewacza pary wtórnej w poszczególnych kotłach o ok. 12 proc. oraz nałożenie powłok ochronnych, zabezpieczających ekrany komory paleniskowej przed działaniem korozji niskotlenowej. Realizacja umowy odbywać się będzie w formule pod klucz.

Czytaj także: Elektrownia Opole za 188 mln zł zmodernizuje elektrofiltry bloków 1–4

- Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wiąże się m.in. z emisją do atmosfery pyłów oraz takich związków jak dwutlenek siarki i tlenki azotu. Modernizujemy wszystkie nasze bloki energetyczne, zwiększając efektywność aktywów i wypełniając najwyższe europejskie standardy środowiskowe. Dzięki przeprowadzonym dotychczas modernizacjom w Elektrowni Opole uzyskano redukcję emisji SO2 o ok. 60 proc., a emisji NOx i pyłów o ok. 50 proc. – mówi Sławomir Zawada, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Elektrownia Opole na etapie budowy wyposażona została w urządzenia do redukcji emisji: pyłu (elektrofiltry), siarki (instalacje odsiarczania spalin), tlenków azotu (palniki niskoemisyjne i metody pierwotne).

Realizowany obecnie program przystosowania urządzeń Elektrowni Opole do konkluzji BAT przewiduje wymianę elektrofiltrów, modernizację instalacji redukcji tlenków azotu, wymianę poziomów dyszowych w absorberach, wymianę klap spalin na obejściach absorberów, budowę dodatkowej oczyszczalni ścieków z IOS 1-4 i IOS 5-6.

Planowane koszty modernizacji to ok. 300 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone w czasie remontów kapitalnych bloków w latach 2019-2021.

Czytaj także: Rafako ma dwa kontrakty w Elektrowni Bełchatów


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018