Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Wojciech Dąbrowski został nowym prezesem PTEZ

Autor:  WNP.PL (ICH)  |  13-06-2018 14:33  |  aktualizacja: 13-06-2018 14:46
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, został wybrany 13 czerwca 2018 roku na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Podczas Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ Wojciech Dąbrowski wskazał kluczowe kierunki działania PTEZ .

Wojciech Dąbrowski nakreślił pięć kluczowych kierunków działań w ramach PTEZ, które jego zdaniem zdominują dyskurs wokół kogeneracji w najbliższym czasie. Są to: nowy system wsparcia kogeneracji, rynek mocy, regulacje unijne, taryfowanie i polityka energetyczna państwa.

Wypracowanie jasnych i korzystnych dla branży przepisów będzie przyświecało mi w pełnieniu funkcji prezesa zarządu PTEZ – powiedział Wojciech Dąbrowski, który 13 czerwca 2018 roku został wybrany na prezesa PTEZ.
Fot. mat. pras. PGE Energia Ciepła

Za priorytet działań PTEZ Dąbrowski uznał współpracę z administracją rządową w prowadzeniu procesu legislacyjnego dotyczącego nowego systemu wsparcia kogeneracji oraz w negocjacjach z Komisją Europejską w procesie notyfikacji i finalnie wprowadzenie systemu w roku 2019.

Czytaj także: Andrzej Rubczyński: zaprezentowany scenariusz dla kogeneracji jest zachowawczy

- Mówiąc o ciepłownictwie trzeba pamiętać, że działamy na rynku regulowanym, na którym wiele mechanizmów jest kontrolowanych przez odpowiednie regulacje prawne – od dyrektyw unijnych, przez przepisy ustaw krajowych, aż po przypisane im rozporządzenia wykonawcze. Wypracowanie jasnych i korzystnych dla branży przepisów będzie przyświecało mi w pełnieniu funkcji prezesa zarządu PTEZ – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Czytaj również: Wojciech Dąbrowski: Zakładamy, że aktywa przenoszone z PGE GiEK staną się oddziałami PGE Energia Ciepła

Wojciech Dąbrowski to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Pracował także w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Od listopada 2017 r. pełni funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, spółki działającej w ramach grupy kapitałowej PGE. Bezpośrednio przed objęciem tego stanowiska był prezesem PGNiG Termika. 

Działalność PTEZ skupia się przede wszystkim na promocji kogeneracji w Polsce. Celem prac PTEZ jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, przy uwzględnieniu interesów lokalnych społeczności i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

Wojciech Dąbrowski zastąpił na stanowisku dotychczasowego prezesa PTEZ Mariana Babiucha. Krajowe Zgromadzenie Członków wybrało także nowych członków zarządu: Antoniego Józwowicza – prezesa zarządu Enea Wytwarzanie, Jarosława Głowackiego – prezesa zarządu PGNiG Termika oraz Adama Tywoniuka – Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia PGE Energia Ciepła.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018