Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Śmieci w morzach będzie więcej niż ryb

Autor:  wnp.pl (Katarzyna Błachowicz)  |  13-06-2018 14:58  |  aktualizacja: 13-06-2018 17:03
Nowa strategia nt. tworzyw sztucznych przedstawiona przez Komisję Europejską, jak mówi Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej, to wizja przemysłu tworzyw sztucznych, który rozwijać się będzie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony sposób. Chcemy, aby wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych można było ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi do 2030 r., a wszystko m.in. po to, by chronić przed zaśmieceniem nasze morza i oceany.

  • 10 mln ton odpadów tworzyw sztucznych trafia rocznie do mórz i oceanów.
  • Ambitne cele recyklingu i odzysku w Strategii na temat tworzyw sztucznych to 60-proc. poziom ponownego użycia i recyklingu opakowań tworzyw sztucznych do 2030 r., a 100-procentowe ponownego wykorzystanie, recykling i/lub odzysk wszystkich opakowań tworzyw sztucznych do 2040 r.

Tworzywa sztuczne mogą mieć wiele obliczy, ale dwa są pewne: uzyskiwany dzięki ich właściwościom postęp techniczny i 27 tys. ton odpadów dziennie zanieczyszczających morza i oceany
fot. Shutterstock

- Jeżeli ilość trafiających do mórz odpadów tworzyw sztucznych utrzyma się na obecnym poziomie, to w 2050 r. w morzach i oceanach będzie więcej tworzyw sztucznych niż ryb - alarmują ekolodzy.

Jak wynika z szacunkowych danych IUCN (International Union for Conservation of Nature), ok. 27 tys. ton odpadów tworzyw sztucznych trafia codziennie do oceanów i mórz, co daje ekwiwalent 10 mln ton rocznie. Danielle Ferrari, prezes PlasticsEurope, precyzuje, że z samej Europy do mórz i oceanów trafia rocznie 0,15-0,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych. Zatem podana wcześniej wizja z 2050 r. już nie jest mrzonką, a krok po kroku przekuwa się w rzeczywistość.

Polityka Europejska w walce ze śmieciami


Opakowania z tworzyw sztucznych stanowią 60 procent wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych w Europie, więc w opinii Karmenu Vella Komisja Europejska musi priorytetowo zająć się tym problemem. By móc to zrealizować, należy poprawić zarówno ekonomikę, jak i jakość recyklingu tworzyw sztucznych. Temu właśnie mają służyć m.in. Strategia na rzecz tworzyw sztucznych oraz pakiet Gospodarki o obiegu zamkniętym. Karmenu Vella przedstawił kluczowe punkty polityki europejskiej dotyczące zaśmiecenia środowiska morskiego podczas tegorocznej konferencji PolyTalk, zorganizowanej pod hasłem „Wspólna walka z zaśmieceniem oceanów”, która odbyła się w St-Julian’s na Malcie.

- Zaśmiecenie mórz i oceanów jest globalnym problemem o gigantycznych rozmiarach. Ogromna ilość różnych grup zaangażowana jest zarówno w generowanie odpadów morskich, jak i znalezienie rozwiązania. Żaden interesariusz, żaden kraj, żadna organizacja międzynarodowa nie poradzi sobie z tym samodzielnie - wskazuje Vella. Podkreśla to również Jose A. Herrera, minister środowiska, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych Malty, mówiąc, że tylko wspólne działania na rzecz ochrony mórz i oceanów od zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi przyniosą efekty.

Zawracanie surowców do obiegu


Problem z opakowaniami z tworzyw sztucznych pojawia się przy ich zagospodarowaniu. - 80 procent opakowań z tworzyw sztucznych nie nadaje się do recyklingu, z wyjątkiem opakowań PET - wyjaśnia Michael Scriba, dyrektor Borealisa. Cele, które wskazuje KE, są ambitne. - Należy osiągnąć 60-procentowy poziom ponownego użycia i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych do 2030 r. oraz doprowadzić do osiągnięcia 100 proc. celu, jakim jest ponowne wykorzystanie, recykling i/lub odzysk wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do 2040 r. - przypomina Karl-H. Foerster, dyrektor PlasticsEurope.

Strategia na temat tworzyw sztucznych zwraca uwagę na łańcuch wartości, by zwiększyć zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w nowych produktach z tworzyw sztucznych. - Obecna absorpcja recyklingowanych tworzyw sztucznych w nowych produktach jest bardzo niska, sięga zaledwie ok. 6 procent - zauważa komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej, Karmenu Vella.

Richard Thomson, profesor na wydziale Biologii Morskiej Uniwersytetu Plymouth, podkreśla nie tylko konieczność intensyfikacji badań naukowych, aby lepiej zrozumieć źródła i wpływ zanieczyszczeń, ale także potrzebę odpowiedniego projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych, uwzględniającego końcową fazę cyklu życia.

- Moim zdaniem kluczowe znaczenie ma odpowiednie projektowanie wyrobów z tworzyw i tam, gdzie jest to możliwe należy zmaksymalizować możliwości recyklingu wyrobów - powiedział prof. Thomson.

NIE dla "jednorazówek"


Dlatego nie dziwi intensyfikacja działań legislacyjnych na poziomie europejskim. Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych unijnych przepisów dotyczących 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza, jak również zagubionych i porzuconych narzędzi połowowych.

Państwa członkowskie będą zobowiązane zadbać o 90-procentową zbiórkę jednorazowych butelek na napoje z tworzyw sztucznych do 2025 r. W opinii Fundacji PlasticsEurope Polska, zaśmiecenie środowiska morskiego to efekt działania wielu różnych czynników. Wśród najważniejszych są brak odpowiedniej legislacji na poziomie krajowym, brak systemów zagospodarowania odpadów w niektórych częściach świata oraz złe nawyki konsumenckie - śmiecenie.

- Producenci tworzyw sztucznych wspólnie poszukują rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego. Do dzisiaj 74 organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z 40 krajów podpisały Światową Deklarację Przemysłu Tworzyw Sztucznych z roku 2011 i zaangażowały się w ponad 355 projektów wprowadzonych do tej pory - podkreśla Jim Seward, przewodniczący World Plastic Council oraz Vice President LyondellBasell.

Dlatego komisarz Vella ma nadzieję, że wszystkie odpowiednie podmioty gospodarcze zaproponują w Strategii ambitne zobowiązania i przedstawią je KE do 30 czerwca. - Bardzo się cieszę, że branża tworzyw sztucznych jest gotowa do przyjęcia odpowiedzialności i odegrania swojej roli. Wspólnie możemy wygrać tę bitwę dla bardziej zasobooszczędnej i zrównoważonej gospodarki, korzystnej dla wszystkich - konkluduje Karmenu Vella.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018