Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Państwo polskie bezbronne, ślepe, głuche. "Nikt nie zarządza wnętrzem ziemi"

Autor:  PAP/AH  |  13-06-2018 17:13
Musimy powołać Polską Agencję Geologiczną, która będzie kluczowym elementem w tworzonym systemie Polityki Surowcowej Państwa – mówił w Gdańsku Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek. - Teraz państwo jest bezbronne, nikt nie zarządza wnętrzem ziemi - dodał.

  • Mariusz Orion Jęrysek zwraca uwagę, że Polska Agencja Geologiczna jest niezbędna do wskazania potrzeb państwa, bo dziś nie ma komu ich nawet zidentyfikować.
  • Jego zdaniem dziś nie ma komu identyfikować i oceniać inwestorów, którzy napływają do Polski, dlatego musi być jednostka, która będzie oceniała zdolności wykonawcze na koncesjach, która popatrzy, czy te odwierty w ogóle były wykonane, bo dziś nie ma komu tego sprawdzić.
  • Dziś wnętrzem ziemi nikt nie zarządza - podkreślił Jędrysek.

- Musimy powołać PAG - mówił w Gdańsku Jędrysek. Ocenił, że teraz "państwo jest zupełnie bezbronne, ślepe i głuche, jeśli chodzi o część geologiczną".
fot. PTWP

- Polska od dawna była uważana za kraj dość bogaty surowcowo, co wynika z budowy geologicznej i - niestety - organizacyjnie słabo działający, czyli wykorzystujący niewiele - mówił Mariusz Orion Jędrysek.

Wyjaśnił, że potencjał surowcowy naszego kraju pozwala na zaspokojenie własnych potrzeb "mniej więcej" na poziomie ok. 60 proc.. - A są one zaspokajane na poziomie do 40 proc. - poinformował. Zaznaczył, że celem Polityki Surowcowej Państwa (PSP) jest umożliwienie państwu polskiemu "wreszcie" korzystania z własnych zasobów naturalnych i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego. - To jest kluczowe dla gospodarki - dodał.

Ocenił, że "dzisiaj brakuje" przede wszystkim ram instytucjonalnych PSP. - Brakuje zwornika pomiędzy nauką, administracją i przemysłem - podkreślił. Wyjaśnił, że to "stąd jest pomysł sprzed bardzo wielu lat powołania polskiej służby geologicznej". Zaznaczył, że chodzi o zorganizowanie "przejrzystego systemu zarządzania polityką surowcową". Zwrócił uwagę, że "Państwowy Instytut Geologiczny musi działać, bo jest potrzebną jednostką naukową, ale - w ocenie wiceministra - nie może w sobie łączyć zadań państwa". Główny Geolog Kraju powiedział, że ramy instytucjonalne PSP zakładają wypracowanie rozwiązań dotyczących Polskiej Agencji Geologicznej (PAG).

- Musimy powołać PAG - mówił w Gdańsku Jędrysek. Ocenił, że teraz "państwo jest zupełnie bezbronne, ślepe i głuche, jeśli chodzi o część geologiczną".

- Agencja wskaże potrzeby państwa, bo dziś nie ma komu nawet zidentyfikować tych potrzeb - tłumaczył. "Dziś nie ma komu identyfikować i oceniać inwestorów, którzy napływają do Polski (…) musi być jednostka, która będzie oceniała zdolności wykonawcze na koncesjach, która popatrzy, czy te odwierty w ogóle były wykonane, bo dziś nie ma komu tego sprawdzić". "Dziś wnętrzem ziemi nikt nie zarządza" - podkreślił.

Wyraził nadzieję, że ustawa w sprawie utworzenia PAG zostanie przyjęta do końca roku. Powiedział, że po powołaniu PAG i przyjęciu przez rząd PSP będzie ustanowione nowe Prawo geologiczne i górnicze. Zakłada się, że system polityki surowcowej państwa będzie gotowy w ciągu dwóch lat.

Podczas dyskusji Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Adam Mirek zauważył, że PAG mogłaby rozwiązać m.in. problem "słabości służb geologicznych w powiatach, gminach". Ocenił, że "silny partner dobrze zorganizowany i funkcjonujący ze strony centralnej instytucji (…) z pewnością ułatwi zadania, doprowadzi do uporządkowania wielu spraw".

Uczestniczący w dyskusji dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski ocenił, że te działania "zmierzają do poprawy sytuacji, do określenia kompetencji". "To w przyszłości pozwoli na szybsze procedowanie w zakresie spraw związanych z wydawaniem koncesji, z uzyskiwaniem pozwoleń czy uzgodnień" - argumentował.

Jędrysek poinformował, że konferencje konsultacyjne mają się odbyć jeszcze w Poznaniu i w Rzeszowie. - Po konsultacjach będziemy jeszcze kilka miesięcy pracowali nad podsumowaniem tego, co zgłoszono podczas spotkań - dodał.

Według resortu środowiska wejście w życie Polityki Surowcowej Państwa ma mieć znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej.

Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju. Efektem realizacji PSP mają być m.in.: wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność gospodarki, rozwój społeczny i naukowo-techniczny, stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców), większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityk międzynarodowych.

Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek w środę na Politechnice Gdańskiej uczestniczył w kolejnej, dziewiątej regionalnej konferencji (z cyklu 12) odbywającej się w ramach trwających od listopada 2017 roku szerokich konsultacji rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Spotkanie w Gdańsku, w którym uczestniczyli eksperci, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści dotyczyło VII Filaru PSP: "ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania polityki surowcowej państwa".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018