Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Energa szacuje wpływ wyroków w sprawach z farmami wiatrowymi

Autor:  wnp.pl/AH  |  13-06-2018 18:36
Energa oszacowała potencjalny wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych z farmami wiatrowymi. Zdaniem gdańskiej spółki, przegrana może kosztować 16 mln zł.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, potencjalny, negatywny wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży zielonych certyfikatów wynosi około 16 mln zł.

W 2017 r. Energa Obrót wycofała się z 22 umów na zakup zielonych certyfikatów
fot. Shutterstock

W ubiegłym tygodniu spółka informowała, że powództwa Energi-Obrót zostały oddalone przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w trzech postępowaniach arbitrażowych. Energa informowała wówczas, że analizuje potencjalny wpływ tych wyroków na wyniki finansowe.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu powództwa Energa Obrót w trzech postępowaniach arbitrażowych zostały oddalone. Takie decyzje wydał Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Czytaj więcej: Energa przegrywa w sądzie z trzema farmami wiatrowymi

Przypomnijmy, że w 2017 roku Energa-Obrót doszła do przekonania o bezwzględnej nieważności, m.in. 22 wieloletnich ramowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty), w tym umów pakietowych - powiązanych z umowami sprzedaży energii elektrycznej - zawartych z właścicielami farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 530 MW. 

Energa Obrót wskazywała, że przyczyną bezwzględnej nieważności umów jest ich sprzeczność z ustawą prawo zamówień publicznych. Z dniem 11 września 2017 roku spółka zaprzestała realizacji i skierowała do sądów powszechnych i arbitrażowych powództwa o ustalenie nieważności tych umów. 

Czytaj więcej: Energa Obrót wycofuje się z 22 umów na zakup zielonych certyfikatów

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018