Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Oto klucz do poprawy bezpieczeństwa na kolei w Europie

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  13-06-2018 19:31  |  aktualizacja: 13-06-2018 19:30
Komisja Europejska przedstawia dziś (13 czerwca) plan działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pasażerów kolei w Unii Europejskiej i jej personelu.

Celem tego planu jest zapobieganie i reagowanie na możliwe ataki terrorystyczne, których obiektem mogą być obiekty i usługi kolejowe.  Ma to być realizowane m.in. przez ustanowienie nowych form „skutecznej współpracy środowiska” oraz stworzenia ram dla koordynacji działań.

Lepsza koordynacja i współpraca przewoźników w Europie ma służyć poprawie bezpieczeństwa
Fot. pixabay

Choć operatorzy transportu i władze w UE dostarczają rozwiązań, ograniczających zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pasażerskiego, pojawiają się nowe jej rodzaje, zmuszając do znajdowania odpowiednich środków profilaktycznych, stwierdza KE.

Czytaj też: NIK oceniła instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei

Państwa członkowskie mogą je wprowadzać jednostronnie, ale lepszym rozwiązaniem, optymalizującym te działania, jest współpraca. Częścią przedstawionego dziś planu działania jest zatem ustanowienie platformy zabezpieczeń pasażerów kolei w UE. Zapewni ona wsparcie w gromadzeniu informacji na temat bezpieczeństwa na kolei, pozwoli optymalizować zabezpieczenia usług transgranicznych i zdefiniuje mechanizm koordynacji, aby uniknąć jednostronnych decyzji na szczeblu krajowym.

Platforma ta ma odgrywać kluczową rolę w skutecznej wymianie istotnych informacji na poziomie UE. Pomoże również państwom członkowskim i zainteresowanym stronom na kolei budować mechanizm do szybkiej oceny zagrożeń i incydentów bezpieczeństwa oraz podjęcia odpowiedniej skoordynowanej reakcji.

Znaczne opóźnienia w budowie w UE jednego systemu łączności kolejowej

Jak informuje KE, plan działania w sprawie bezpieczeństwa na kolei przedstawi ona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 2020 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018