Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Były prezes PKP Cargo bez absolutorium. Akcjonariusze rozliczyli zarząd

Autor:  Wnp.pl (Piotr Stefaniak)  |  13-06-2018 20:50  |  aktualizacja: 13-06-2018 20:49
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo podjęło dziś (13 czerwca) szereg uchwał w sprawach rozliczeń finansów za 2017 rok. Wśród nich jest też uchwała, która nie przyjmuje wniosku o udzielenie absolutorium odwołanym jesienią w ubiegłym roku członkom zarządu PKP Cargo, w tym prezesowi Maciejowi Libiszewskiemu.

ZWZ PKP Cargo zdecydowało, że z zysku jednostkowego za 2017 rok – który wyniósł prawie 94 mln zł - 86,5 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 7,5 mln zł trafi na kapitał zapasowy.

Nieudzielanie absolutorium odwołanym prezesom ugruntowuje się w spółkach kolejowych.
Fot. mat. pras.

Wśród uchwał o udzielenie absolutorium za rok finansowy 2017, ZWZ udzieliło go:

- p.o. prezesa PKP Cargo w okresie od 26 października 2017 r. Krzysztofowi Mamińskiemu a także członkom zarządu (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia): Grzegorzowi Fingasowi i  Zenonowi Kozendrze oraz Witoldowi Baworowi (za okres 26.10-31.12),

- radzie nadzorczej PKP Cargo, w tym przewodniczącemu Krzysztofowi Mamińskiemu (za okres od 6 marca), Andrzejowi Wachowi (1.01-29.05), Mirosławowi Antonowiczowi (1.06-31.12), Jerzemu Kleniewskiemu (1.01-14.03), Markowi Podskalnemu (1.01-24.11), Krzysztofowi Czarnocie, Zofii Dzik, Raimondo Egginkowi, Małgorzacie Kryszkiewicz, Tadeuszowi Stachaczyńskiemu, Czesławowi Warsewiczowi (wszystkim za cały 2017 r.), a ponadto Władysławowi Szczepkowskiemu (14.03-31.12).

Dalsze zmiany w radzie nadzorczej PKP Cargo

Jednocześnie ZWZ PKP Cargo nie przyjęło uchwał w sprawie udzielenia absolutorium odwołanym w ub. roku członkom zarządu PKP Cargo. Chodzi o: prezesa Macieja Libiszewskiego, Jarosława Klasę, Arkadiusza Olewnika.

Maciej Libiszewski zrezygnował z funkcji prezesa PKP Cargo

Absolutorium nie udzielono też poprzedniemu (do 20.03.2017) przewodniczącemu rady nadzorczej, Mirosławowi Pawłowskiemu. 

Udzielenie absolutorium członkowi zarządu (rady nadzorczej) zwalnia go z odpowiedzialności cywilnej wobec spółki za dany okres.

Natomiast brak jego udzielenia osobie, nie pełniącej już tego stanowiska w spółce, formalnie nie rodzi skutków prawnych. Taki zapis w CV może jednak rzutować na jego dalsze losy zawodowe.

Warto dodać, że gdy Mirosław Pawłowski był prezesem PKP SA, WZA nie udzieliło absolutorium odwołanemu w 2015 roku zarządowi PKP SA, kierowanemu przez Jakuba Karnowskiego.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018