Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wolny handel? Obrót gospodarczy napotyka coraz więcej barier

Autor:  wnp pl (AS)  |  25-06-2018 12:55  |  aktualizacja: 25-06-2018 17:39
Wzrost protekcjonizmu na świecie i ostatnie posunięcia Stanów Zjednoczonych nasilają obawy przed wybuchem wojen handlowych. - Gdyby do nich doszło, UE bardzo by ucierpiała, znaleźlibyśmy się między młotem a kowadłem - mówiła Cecilia Malstroem, komisarz UE ds. handlu, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
  • Cecilia Malstroem: Zanika dziś podział na prawicę i lewicę. Główna linia podziału przebiega między postawą otwartości i zamknięcia. Otwartość polega na tym, że nie boimy się tego, co jest poza granicami, jesteśmy otwarci na zmianę, wierzymy w wolności osobiste. To nie tylko kwestie handlu, to także otwartość na ludzi, pomysły i innowacje. Strona zamknięta woli budować mury, wytyczać granice.
  • Miriam González Durántez: Sytem oparty na WTO, miał być w swoich założeniach elastyczny. Nigdy nie miał to być system statyczny. Gdy dochodzimy do takiego tempa rozwoju handlu, brakuje nam instrumentów i narzędzi, które pozwoliłyby dotrzymać tempa tym zmianom.
  • Hosuk Lee-Makiyama: Administracja Trumpa idzie o krok, dalej jeśli chodzi o WTO, ale i administracja Obamy też nie działała do końca właściwie. Cele USA tak bardzo się nie zmieniły, zmienił się za to sposób działania.
  • Tadeusz Kościński: Widzimy kryptoprotekcjonizm, który się pojawia w UE. Przy porozumieniach o wolnym handlu jest wiele złych emocji. Musimy ludziom opowiadać o tym, czym są takie umowy. Handel zwiększa produktywność i wszyscy na tym korzystają.

W sesji "Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie", która odbyła się 14 maja 2018 r., wzięli udział:
Cecilia Malmström, Komisja Europejska - komisarz UE ds. handlu,
Miriam González Durántez, Dechert LLP - Partner,
Tadeusz Kościński, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - podsekretarz stanu,
Hosuk Lee-Makiyama, ECIPE - dyrektor,
Olaf Osica, Grupa PTWP - dyrektor projektu rynki zagraniczne
Moderował:
Piotr Buras, dyrektor, European Council on Foreign Relations (ECFR), WarszawaMateriał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019