Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ciepłownie Węglokoksu Energia z ekologicznymi certyfikatami

Autor: wnp.pl (JD)
Dodano: 26-06-2018 15:44 | Aktualizacja: 26-06-2018 16:51

Zakłady Grupy Węglokoks Energia otrzymały certyfikaty jakości ciepła PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń. Certyfikowanym zakładom przyznaje się klasę "A" w zakresie niskiej emisji z opisem "NE", co oznacza "Nie emituję" lub "No Emission".

Zakłady należące do spółek Grupy Węglokoks Energia emitują ponad 40 razy mniej pyłów zawieszonych niż lokalne kotłownie węglowe. I ponad tysiąc razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu.

 Świadectwa otrzymały ciepłownie Bielszowice, Halemba, Nowy Wirek oraz EC Mikołaj należące do Węglokoksu Energia ZCP, a także zakłady Janina, Brzeszcze, Czeczott, Piast i Ziemowit wchodzące w skład Węglokoksu Energia NSE.

Smog to współcześnie jedno z największych zagrożeń środowiskowych. Według analiz WHO z powodu złej jakości powietrza statystycznie co 10 minut umiera jeden mieszkaniec Polski. To daje około 45 tys.  zgonów w ciągu roku.

Ponad połowę szkodliwych substancji emitują paleniska w gospodarstwach domowych i lokalne kotłownie.

Czytaj też: Walka ze smogiem nie powinna oznaczać walki z węglem

 

 

 

 

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020