Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Elektrociepłownia Węglokoksu ze wsparciem na oczyszczanie spalin

Autor:  PAP/PA  |  29-06-2018 12:30
Blisko 21 mln zł niskooprocentowanej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma spółka Weglokoks Energia ZCP na budowę instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej - podał NFOŚiGW.

To już kolejne zewnętrzne wsparcie dla Węglokoksu Energia ZCP na walkę ze smogiem. Pod koniec ub. roku spółka otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach łącznie 12,4 mln zł dofinansowania na modernizację sieci ciepłowniczej w Rudzie Śląskiej oraz nowe podłączenia do niej.

Elektrociepłownia Mikołaj jest głównym dostawcą ciepła dla odbiorców komunalnych w Rudzie Śląskiej.
Fot. mat. prasowe

Spółka Węglokoks Energia ZCP należy do grupy Węglokoks Energia, koncentrując się na produkcji i dystrybucji ciepła w Rudzie Śląskiej. 

Elektrociepłownia Mikołaj jest głównym dostawcą ciepła dla odbiorców komunalnych w Rudzie Śląskiej. Aby ograniczyć emisję pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu przez ten zakład, spółka przygotowała projekt "Dostosowanie istniejących kotłów w EC Mikołaj do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT" - zgłoszony do NFOŚiGW.

O przyznaniu wnioskowanej pożyczki, która pokryje znacznie ponad połowę szacowanych na prawie 34 mln zł kosztów przedsięwzięcia, NFOŚiGW poinformował w piątek. Pożyczkę preferencyjną w wysokości 20,7 mln zł przewidziano na okres od początku października 2019 r. do końca września 2034 r.

Sam projekt ma być zrealizowany do końca 2021 r. Firma, korzystając z tego wsparcia, zbuduje w Elektrociepłowni Mikołaj instalację oczyszczania spalin. Odazotowanie spalin ma następować metodą niekatalityczną SNCR, a ich odsiarczanie - metodą suchą z użyciem instalacji odpylania. Powstanie też system ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń w spalinach.

Wydajność instalacji wyniesie 333,8 tys. m sześc. na godzinę. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny, którego termin osiągnięcia przewidziano na koniec 2022 r., to: ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 271,3 ton rocznie, ograniczenie emisji tlenków azotu o 23,4 ton oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy w przedziale 2,5-10 mikrometra o 48 ton.

Wdrożenie instalacji oczyszczania spalin ze względu na europejskie wymogi środowiskowe jest konieczne dla dalszego funkcjonowania Elektrociepłowni Mikołaj (od 2023 r.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019