Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ważne zmiany na Towarowej Giełdzie Energii

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 02-07-2018 06:00

Rozpoczęto funkcjonowanie europejskiego rynku transgranicznego dnia bieżącego (XBID), w którym ważną rolę odgrywa także Towarowa Giełda Energii (TGE). To ważny krok na drodze do europejskiego rynku energii elektrycznej - podkreśla Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).


- Wejście Pakietu zimowego dla TGE będzie oznaczać kontynuację zmian, do których już się przystosowujemy. Już obecnie mamy integrację rynków energii kilku państw w procesie tzw. market couplingu na Rynku Dnia Następnego. Kolejnym etapem będzie integracja rynków na Rynku Dnia Bieżącego – mówi Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

Transgraniczny rynek dnia bieżącego nazywa się XBID. XBID został z powodzeniem uruchomiony 12 czerwca 2018 r., a pierwsze dostawy zrealizowano 13 czerwca br.

Uruchomienie systemu wraz z 10 krajowymi projektami wdrożeniowymi, będące ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednego, zintegrowanego europejskiego rynku dnia bieżącego, umożliwia dokonywanie transakcji w systemie ciągłym na obszarze następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia i Szwecja.

Większość z pozostałych krajów europejskich ma uczestniczyć w drugim etapie uruchomienia XBID, planowanym w 2019 r.

Strony projektu spodziewają się wzrostu możliwości handlowych, ponieważ XBID wprowadził zasadę wspólnej książki zleceń na rynku dnia bieżącego. XBID łączy cały europejski rynek dnia bieżącego i stanowi uzupełnienie dotychczasowego rynku dnia następnego.

TGE wyjaśnia, że przy rosnącym udziale wytwarzania nieciągłego w europejskiej strukturze produkcji energii, połączenie rynków dnia bieżącego poprzez umożliwienie obrotu transgranicznego nabiera coraz większego znaczenia jako narzędzie używane przez uczestników rynku do bilansowania swoich pozycji.

W miarę rozwoju rynku dnia bieżącego umożliwi on zwiększoną optymalizację wykorzystania mocy wytwórczych – w szczególności zmiennych odnawialnych źródeł energii (OZE) – a także rozwój produktów w reakcji na popyt. Efektem będzie również poprawa sytuacji społecznej. Celem inicjatywy XBID jest podniesienie efektywności obrotu na rynkach dnia bieżącego

Innym ważnym elementem wynikającym z regulacji unijnych dla giełd energii jest stworzenie tzw. modelu multi NEMO (Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej), czyli obecności więcej niż jednej giełdy w danym kraju.

Wymusi to stworzenie, wraz z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), rozwiązań technicznych i regulacyjnych umożliwiających funkcjonowanie takich podmiotów na jednym rynku. Do tej pory OSP mieli do czynienia tylko z jedną giełdą energii w każdym kraju.

Wejście zagranicznych giełd na polski rynek oznacza oczywiście konkurencję dla TGE.

- Czujemy się do tego dobrze przygotowani! Należy też pamiętać, że giełdy funkcjonujące w charakterze multi NEMO będą uczestniczyły tylko w fixingu o godz. 12.00, kiedy zawierane są transakcje umożliwiające możliwość wymiany energii na połączeniu z Litwą i Szwecją. Na pozostałych parkietach te giełdy nie będą funkcjonować, a więc liczymy, że nasi uczestnicy będą doceniali, że w jednym miejscu, czyli na TGE, mogą zawierać transakcje na wszystkich rynkach i produktach, co powinno być dla nich dużym ułatwieniem w codziennym handlu energią elektryczną – dodaje Piotr Zawistowski.

Duże znaczenie dla TGE będzie miał także rynek mocy.

- Obecnie analizujemy i badamy możliwości tworzenia rynku wtórnego. W 2018 r. odbędą się pierwsze aukcje dla rynku mocy, ale jego realne funkcjonowanie będzie możliwe dopiero za cztery lata, jest więc trochę czasu, aby się do tego przygotować – podkreśla Piotr Zawistowski.

KNF sprawdzi, czy były manipulacje ceną energii na giełdzie

Nie można przespać implementacji MIFID 2

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020