Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Bumech ma porozumienie z wierzycielami

Autor:  wnp.pl (AS)  |  12-07-2018 16:13
Zarząd Bumechu pragnie podziękować wierzycielom za zaufanie – głosi czwartkowy komunikat spółki. Jest za co. Zgromadzenie wierzycieli zagłosowało w czwartek za przyjęciem układu.

To był dobry dzień dla Bumechu. Zgoda wierzycieli na układ oznacza ważny krok w postawieniu spółki na nogi. Spółka poinformowała również, że podczas zgromadzenia sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego i stwierdziła przyjęcie układu.

Fot. Mat. Pras

Zobacz też: Bumech prosi o postępowanie układowe

Nie jest to jednak krok ostatni. - Termin rozprawy w celu rozpoznania układu został wyznaczony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy na dzień 31.07.2018 roku – informuje spółka w komunikacie.

Zobacz też:Upadła spółka z grupy Bumech

Kłopoty Bumechu rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. W listopadzie spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego. Powodem była utrata płynności finansowej.  2017 rok Bumech zakończył startą ponad 36 mln zł wobec 8 mln zł rok wcześniej. 

Firma tłumaczyła wówczas swoje kłopoty „agresywną windykacją skarbową”, wydłużającymi się terminami płatności od dwóch głównych kontrahentów i wycofaniem się inwestorów związku za znacznym pogorszeniem wizerunku spółki na skutek tzw afery Coal China (Bumech poinformował wówczas, że chiński potentat nabył znaczny pakiet akcji spółki, informacja była fałszywa).

Postępowaniem miała być objęta również spółka zależna Bumechu – Kobud. Tej jednak nie udało się uratować. Sąd ogłosił jej upadłość w połowie kwietnia.

Układ z wierzycielami był przedmiotem wielomiesięcznych negocjacji, w trakcie których wielokrotnie zmieniano propozycje ugody – wg ostatniej wersji z trzeciej dekady czerwca Bumech zgodził się m.in. na skrócenie i doprecyzowanie terminu, od którego nastąpi spłata rat układowych z 6 miesięcy do 150 dni i uproszczenie procesu konwersji wierzytelności na obligacje zamienne na akcje.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018