Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ukraina będzie mieć sąd antykorupcyjny. Chciał tego MFW

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 12-07-2018 18:15

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła 12 lipca zmiany w ustawie o sądownictwie, zgodnie z którymi najwyższy sąd antykorupcyjny, z początkiem swojej działalności, przejmie od innych sądów wszystkie sprawy, dotyczące korupcji.

Domagał się tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), który od wprowadzenia tych przepisów uzależniał dalszą pomoc finansową dla władz w Kijowie. Poprawki do ustawy o sądownictwie poparło w głosowaniu 254 deputowanych w liczącym 450 osób parlamencie.

W czerwcu o przyjęcie przepisów wykonawczych do ustawy o najwyższym sądzie antykorupcyjnym apelowała szefowa MFW Christine Lagarde.

Wcześniej organizacja Transparency International (TI) Ukraina apelowała do parlamentu Ukrainy o zmianę przepisów o apelacji w ustawie o najwyższym sądzie antykorupcyjnym oraz oświadczyła, że przeczą one zobowiązaniom międzynarodowym Ukrainy.

TI wyjaśniała wtedy, że zgodnie z ustawą sprawy apelacyjne, które zaczęły być rozpatrywane w zwykłych sądach, mają być w nich doprowadzone do końca. Oznaczałoby to, że po powołaniu sądu antykorupcyjnego nie mogłyby one być rozpatrywane w ramach apelacji w tej instytucji. Zdaniem TI pozwoliłoby to na unikanie sprawiedliwości przez osoby zamieszane w korupcję.

Ustawa o sądzie antykorupcyjnym została przyjęta przez parlament w Kijowie 7 czerwca. Przewiduje ona powołanie sądu w ciągu 12 miesięcy od wejścia dokumentu w życie. Organ rozpocznie prace pod warunkiem wyznaczenia w wyniku konkursu 35 sędziów.

O powołanie sądu antykorupcyjnego niejednokrotnie apelowały do władz Ukrainy państwa i instytucje zachodnie, w tym MFW, uzależniając od tego dalszą współpracę z Kijowem.

Rząd ukraiński zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy finansowej z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Władze w Kijowie są jednak krytykowane z powodu braku sukcesów na tym polu, co opóźnia wypłacanie poszczególnych transz pomocy. Dotychczas Ukraina otrzymała z pakietu MFW 8,4 mld dolarów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020