Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

GDDKiA ogłosiła przetarg dot. przebudowy drogi krajowej nr 12

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 15-07-2018 16:02

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa wielkopolskiego. Inwestycja dotyczyć będzie ponad 17 km trasy.

Jak podała GDDKiA, celem inwestycji jest rozbudowa trasy na długości ponad 17 kilometrów wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu, przebudową skrzyżowań, budową lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Wyłoniony wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie możliwa realizacja tego zadania.

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie nośności nawierzchni, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, odnowę oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych.

Oferty cenowe wykonawców mają być znane 17 sierpnia. Jak podała GDDKiA, kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020