Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce są coraz niższe

Autor:  PAP/PSZ  |  27-07-2018 11:39
W pierwszej połowie 2018 roku polskie kopalnie wyprodukowały blisko milion ton węgla kamiennego mniej niż w tym samym okresie rok temu, a sprzedaż tego surowca była mniejsza o ponad 2 mln ton - wskazują dane Agencji Rozwoju Przemysłu.

  • Polskie kopalnie w ostatnich miesiącach wydobywają więcej węgla, niż jest na niego nabywców.
  • Sprzedaż surowca w porównaniu z ubiegłym rokiem zmalała o ponad 2 mln ton.
  • Na zwałach zalega więcej węgla niż przed rokiem.

Popyt na węgiel w Polsce jest niższy niż przed rokiem.
Fot. Shutterstock

W piątek 27 lipca katowicki oddziału Agencji, który monitoruje rynek węgla i sytuację w górnictwie, przedstawił dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w czerwcu, dzięki czemu możliwe było podsumowanie wyników sektora węgla kamiennego w całym pierwszym półroczu.

Według danych ARP, w czerwcu tego roku polskie kopalnie wyprodukowały około 5,4 mln ton węgla kamiennego (wobec niespełna 5,2 mln ton w czerwcu 2017 r.), a wielkość sprzedaży tego surowca wyniosła około 5,1 mln ton (wobec ponad 5,3 mln ton w czerwcu 2017 r.).

Czerwiec był kolejnym miesiącem z rzędu, kiedy kopalnie wydobyły więcej węgla niż w tym czasie znalazło nabywców. W grudniu 2017 roku oraz w styczniu 2018 roku wielkość sprzedaży węgla była wyższa od miesięcznej wielkości produkcji tego surowca, co oznacza, że nabywców znalazła wówczas także część węgla z zapasów lub depozytów. Natomiast od lutego kopalnie w każdym kolejnym miesiącu sprzedają mniej węgla niż wydobywają - tak było także w czerwcu, kiedy różnica między wielkością wydobycia a wielkością sprzedaży wyniosła blisko 300 tys. ton.

Stan zapasów węgla na zwałach w końcu czerwca 2018 roku ARP szacuje na ponad 2,2 mln ton - przeszło 200 tys. ton więcej niż miesiąc wcześniej i ponad 600 tys. ton więcej niż w końcu marca. Oznacza to, iż także wydobyty, a niesprzedany w czerwcu węgiel powiększył zapasy. W czerwcu 2017 roku na zwałach było ponad 1,9 mln ton surowca.

Łącznie w pierwszej połowie tego roku kopalnie wydobyły niespełna 31,9 mln ton węgla, wobec prawie 32,8 mln ton do połowy 2017 r. (spadek o ponad 900 tys. ton), a wielkość sprzedaży tego surowca zbliżyła się do 31,3 mln ton, wobec prawie 33,4 mln ton w pierwszym półroczu 2017.

W całym 2017 roku roku kopalnie wyprodukowały niespełna 65,5 mln ton węgla, wobec prawie 70,4 mln ton rok wcześniej (spadek o 6,9 proc., czyli prawie 4,9 mln ton). Najniższe miesięczne wydobycie odnotowano w grudniu (poniżej 5 mln ton), a najwyższe (powyżej 5,9 mln ton) - w marcu i październiku 2017. W tym roku najwyższe wydobycie i sprzedaż węgla odnotowano w marcu (ok. 5,6 mln ton).

W przyszłym tygodniu ARP ma opublikować także indeksy cenowe, obrazujące ceny węgla dla krajowej energetyki oraz ciepłownictwa w czerwcu oraz całym pierwszym półroczu 2018. W maju cena węgla dostarczanego do energetyki była na stabilnym poziomie, a cena węgla dla ciepłownictwa była najwyższa od blisko 5 lat.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019