Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

W I półroczu 2018 import prądu do Polski przekroczył 4,7 TWh

Autor:  WNP.PL (ICH)  |  30-07-2018 20:18  |  aktualizacja: 30-07-2018 21:16
W I półroczu 2018 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 905,6 GWh energii elektrycznej, a import w tym okresie wyniósł 4705,1 GWh – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

  • W I połowie 2018 roku Polska nadal była importerem netto energii elektrycznej; przewaga importu, który sięgnął 4705,1 GWh, nad eksportem wyniosła 3799,5 GWh ( wymiana handlowa)
  • Najwięcej energii elektrycznej nadal importujemy ze Szwecji, w I półroczu tego roku import z tego kraju wyniósł 1704,8 GWh i stanowił ok. 36,2 proc. importu ogółem.
  • W I połowie bieżącego roku eksport energii elektrycznej z Polski wyniósł 905,6 GWh wobec 2580,1 GWh w analogicznym okresie 2017 roku; głównym kierunkiem eksportu były Niemcy (294,9 GWh).

Najwięcej energii elektrycznej nadal importujemy ze Szwecji, w I półroczu 2018 roku import z tego kraju wyniósł 1704,8 GWh i stanowił ok. 36,2 proc. importu ogółem
Fot. Fotolia

W I półroczu 2018 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 905,6 GWh energii elektrycznej ( w I półroczu 2017 – 2580,1 GWh) , a import do Polski wyniósł 4705,1 GWh ( w I półroczu 2017 – 3284,6 GWh).

Oznacza to, że podobnie jak w półroczu 2017 roku tak i w I półroczu 2018 roku Polska była importerem netto energii elektrycznej. Niemniej ujemne saldo obrotów pogłębiło się znacznie, bo z minus 704,5 GWh w I półroczu 2017 do minus 3799,5 GWh w I półroczu 2018.

W I półroczu 2018 roku najwięcej energii wyeksportowaliśmy do Niemiec – 294,9 GWh wobec 1242,9 GWh rok wcześniej. Drugim najważniejszym kierunkiem eksportowym w minionym półroczu była Litwa – 289,1 GWh wobec 241,1 GWh w I półroczu 2017 roku.

Trzecie miejsce na liście najważniejszych kierunków eksportu energii elektrycznej w I półroczu 2018 zajęła Szwecja - wyeksportowaliśmy tam 136,9 GWh wobec 82,9 GWh rok wcześniej (w I półroczu 2017 drugim kierunkiem eksportu były Czechy, a trzecim Słowacja).

W I półroczu 2018 w ramach wymiany handlowej najwięcej energii elektrycznej przypłynęło do Polski ze Szwecji – 1704,8 GWh wobec 1537,9 GWh w I półroczu 2017 roku. Drugim najważniejszym kierunkiem importowym prądu elektrycznego w pierwszych sześciu miesiącach tego roku były Niemcy – 1006,3 GWh wobec ledwie 226,6 GWh rok wcześniej.

Trzecie miejsce na liście najważniejszych kierunków importu prądu w I półroczu 2018 zajęła Litwa - 930,6 GWh wobec 836,9 GWh w I półroczu 2017 roku (w I półroczu 2017 drugim najważniejszym kierunkiem importu prądu była Litwa, a trzecim Ukraina).

W 2017 roku w ramach wymiany handlowej Polska wyeksportowała 4159,2 GWh energii elektrycznej (w 2016 – 2116,9 GWh) , a import do Polski wyniósł 6753,4 GWh (w 2016 – 4929 GWh).

W 2017 roku najwięcej energii wyeksportowaliśmy do Niemiec – 1862,7 GWh wobec 804,4 GWh rok wcześniej. Drugim najważniejszym kierunkiem eksportowym w 2017 roku były Czechy – 823,6 GWh wobec 569 GWh w 2016 roku. Trzecie miejsce na liście najważniejszych kierunków eksportu w ubiegłym roku zajęła Słowacja- wyeksportowaliśmy tam 829 GWh wobec 136,1 GWh rok wcześniej.

W 2017 roku w ramach wymiany handlowej najwięcej energii elektrycznej przypłynęło do Polski ze Szwecji – 3141,1 GWh wobec 2623,7 GWh w 2016 roku. Drugim najważniejszym kierunkiem importowym w 2017 roku . była Litwa – 1559,7 GWh wobec 1070 GWh rok wcześniej. Trzecie miejsce na liście najważniejszych kierunków importu prądu w minionym roku zajęła Ukraina- 894,8 GWh wobec 957,4 GWh w 2016 roku.

Wszystkie dane dotyczą wymiany handlowej energii elektrycznej, nie obejmują wymiany na liniach 110 kV.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018