Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Nowy blok energetyczny w EC Zofiówka bliski ukończenia

Autor:  wnp.pl (Tomasz Elżbieciak)  |  10-08-2018 12:10  |  aktualizacja: 10-08-2018 12:15
Warunkowo podpisano protokół przejęcia do eksploatacji nowego bloku fluidalnego w Elektrociepłowni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Inwestorem jednostki o mocy 75 MW jest spółka należąca do grupy PGNiG, a wykonawcą Energoinstal.
Nowy blok w Elektrociepłownia Zofiówka.
Fot. Ewa Pacześny-Lach/PGNiG TEP
  • Pierwotnie blok miał być gotowy w październiku 2016 r.
  • Kolejne trudności wydłużały termin zakończenia inwestycji, a także odbiły się na kondycji finansowej Energoinstalu.
  • Nowy blok będzie stanowił podstawowe źródło ciepła na potrzeby kopalni węgla kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (grupa JSW).

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca Energoinstal podpisał aneks, który wydłużał termin wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji do 30 lipca 2018 r. Był to już piąty aneks dotyczący tego kontraktu.

Poprzedni, podpisany na początku lutego, przewidywał ukończenie inwestycji do 30 czerwca 2018 r. oraz wzrost wartości kontraktu o 28 mln zł - do prawie 529 mln zł netto.

Warunkowe przejęcie

Przemysław Smardzewski z biura prasowego PGNiG Termika poinformował portal WNP.PL, że protokół przejęcia bloku do eksploatacji został podpisany warunkowo 30 lipca 2018 r.

- Wymagane warunki to m.in. pozytywne wyniki pomiarów dla parametrów technicznych określonych w kontrakcie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego - wskazał Smardzewski.

Dodał, że pomiary kontrolne zakończono 8 sierpnia i obecnie trwa oczekiwanie na ich wyniki. Natomiast ruch próbny rozpocznie się 11 sierpnia i potrwa 30 dni. Końcowe rozliczenie kontraktu z Energoinstalem ma nastąpić po ostatecznym odbiorze bloku.

Bezpośrednim zamawiającym jest PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawna Spółka Energetyczna Jastrzębie z grupy JSW). Pierwsza synchronizacja bloku została przeprowadzona 14 stycznia 2018 r.

Budowa pełna problemów

Pierwotnie blok miał być gotowy w październiku 2016 r. Kolejne trudności wydłużały termin zakończenia inwestycji.

- Duży zakres prac realizowany na czynnej elektrociepłowni zasilającej kopalnię Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz miasto Jastrzębie-Zdrój, napięty harmonogram i unikatowa na skalę światową technologia, to warunki towarzyszące realizacji kontraktu, których oczywiście byliśmy świadomi i którym spółka podołała - podkreślał pod koniec marca zarząd Energoinstalu.

Jednocześnie zaznaczył, że spółce przyszło się zmierzyć nieprzewidywanymi zdarzeniami, m.in. pożarem, który znacząco zaburzył harmonogram prac i zmusił spółkę do poszukiwania nowych, często droższych podwykonawców.

- Mamy na myśli również i inne, całkowicie zaskakujące nas wydarzenia, jak nagła decyzja banku PKO BP wstrzymująca finansowanie realizacji kontraktu, w skutek czego tak duży kontrakt jest w 1/3 realizowany bez kredytu - informował zarząd.

Blok w EC Zofiówka

Zadanie obejmuje budowę „pod klucz” bloku wyposażonego w turbinę upustowo-kondensacyjną, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, przystosowanym do współspalania z węglem biomasy oraz mułów węglowych.

Moc elektryczna brutto bloku ma wynosić ok. 75 MWe podczas pracy w sezonie letnim w trybie pełnej kondensacji. Natomiast moc członu ciepłowniczego brutto minimum 110 MWt podczas pracy bloku w szczycie sezonu grzewczego.

Nowy blok będzie stanowił podstawowe źródło ciepła na potrzeby kopalni węgla kamiennego i odbiorców zewnętrznych.

Elektrociepłownia Zofiówka została uruchomiona w 1973 r. Obecnie zakład posiada 64 MW zainstalowanej mocy elektrycznej oraz 234 MW mocy termicznej.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018