Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Polimex-Mostostal tworzy rezerwę na EC Żerań

Autor:  WNP.PL (ICH)  |  10-08-2018 18:38  |  aktualizacja: 10-08-2018 18:42
Zarząd Polimex-Mostostal w toku prac nad raportem okresowym zdecydował o konieczności utworzenia dodatkowej rezerwy na koszty w kwocie ok. 57,6 mln zł związanej z realizacją budowy bloku gazowo-parowego dla EC Żerań- podała spółka w komunikacie.

Polimex-Mostostal podał, że przedmiotowa rezerwa wpłynie na zmniejszenie EBITDA spółki i grupy kapitałowej spółki za I półrocze 2018 r. w podanej powyżej wysokości.

Polimex-Mostostal informuje , że zaktualizowane budżety projektów Żerań (zawiązanie 57,6 mln zł rezerwy) i Kozienice (rozwiązanie 30,1 mln zł rezerwy) będą podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta .
Fot. PTWP

- Utworzenie rezerwy wynika z przeprowadzonych analiz, w toku których zidentyfikowano ryzyka powodujące wzrost kosztów realizacji Projektu Żerań- podał Polimex-Motostal.

Czytaj także: Mitsubishi Hitachi i Polimex-Mostostal mają kontrakt na blok w EC Żerań

Budowę bloku gazowo-parowego mocy 450 MWe w EC Żerań realizuje PGNiG Termika. Spółka w 2017 roku podpisała umowę na budowę tego bloku energetycznego z konsorcjum Mitsubishi Hitachi i Polimeksu-Mostostalu.

Polimex -Mostostal poinformował ponadto, że w wyniku mitygacji uprzednio identyfikowanych ryzyk związanych z realizacją budowy bloku energetycznego o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice została rozwiązana rezerwa na koszty w kwocie ok. 30,1 mln zł , co w konsekwencji przełoży się na poprawę EBITDA spółki i grupy kapitałowej spółki za I półrocze 2018 r. w podanej wysokości.

Czytaj również: Polimex-Mostostal ma list intencyjny z GE ws. Elektrowni Ostrołęka

Elektrownia Kozienice należy do Enea Wytwarzanie z grupy Enea. Blok 1075 MW został oddany do eksploatacji w grudniu 2017 roku. Budowa bloku rozpoczęła się w 2012 roku. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Mitsubishi Hitachi i Polimexu-Mostostalu.

Polimex-Mostostal wskazuje, że zaktualizowane budżety projektów Żerań i Kozienice będą podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdania finansowego za 2018 rok, co znaczy, że w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych kwot.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018