Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

KGHM Zanam ponownie szuka prezesa

Autor:  PAP/PSZ  |  14-08-2018 10:47
Największy w Polsce producent maszyn i urządzeń dla sektora górniczego, spółka KGHM Zanam wciąż szuka prezesa. Rada nadzorcza spółki KGHM Zanam z siedzibą w Polkowicach ponownie wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko.

W ubiegłym tygodniu rada nadzorcza KGHM Zanam zdecydowała o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesabez wyłonienia kandydata. Postępowanie na prezesa spółki rada nadzorcza ogłosiła w drugiej połowie czerwca 2018 roku, chętni mogli swoje zgłoszenia przesyłać do 6 lipca, rozmowy kwalifikacyjne były przeprowadzane od 11 do 17 lipca w siedzibie KGHM Zanam.

KGHM Zanam jest spółką w pełni należącą do KGHM Polska Miedź.
Fot. Shutterstock

Zgodnie z sierpniowym ogłoszeniem, kandydaci mogą swoje pisemne zgłoszenia przesłać do 23 sierpnia 2018 roku. Chętni, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te będą przeprowadzane od 28 do 31 sierpnia w siedzibie KGHM Zanam.

Jak czytamy w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej KGHM Zanam, chętni na stanowisko prezesa muszą mieć m.in.: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.

Ponadto, powinni oni m.in. znać zagadnienia związane z zarządzaniem, przedmiot działalności spółki oraz branży, w której działa spółka, mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej, a także w realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych.

KGHM Zanam w 100 proc. należy do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.

Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji spółki KGHM Polska Miedź.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019