Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Asseco Poland kupiło spółkę Anica System

Autor: ISB
Dodano: 28-09-2007 17:44

Asseco Poland podpisała umowę nabycia 33,84 proc. akcji spółki informatycznej Anica System za 22,6 mln zł.

Umowa została zawarta pomiędzy Asseco Poland i akcjonariuszem Anica - Pekao Funduszem Kapitałowym.

Jak poinformowała spółka, Asseco Poland S.A. zakupiło 1.526.900 akcji zwykłych na okaziciela spółki Anica o wartości nominalnej po 20 groszy każda, stanowiących 33,84 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Całkowita wartość nabycia akcji wynosi 22.598,120 mln zł.

Jak wynika z komunikatu, Asseco Poland S.A. nie wyklucza nabycia akcji Anica od pozostałych akcjonariuszy, pod warunkiem wynegocjowania korzystnej ceny nabycia.

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Anica System w 2006 r. wyniosła 41 839 tys. zł, zaś wypracowany zysk netto wyniósł 6 111 tys. zł. Cele Zarządu na rok bieżący (2007) obejmują odpowiednio wartości - przychody ze sprzedaży na poziomie 45,2 mln zł, a zysk netto - 7,1 mln zł.

W I poł. 2007 roku grupa Asseco Poland miała 57,12 mln zł zysku wobec 15,43 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 499,85 mln zł wobec 216,81 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020