Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Górnicy z Wałbrzycha zapewne dostaną emerytury

Autor:  PAP  |  05-07-2005 21:28
Wszystkie klub parlamentarne poprą projekt nowelizacji ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, który przyznaje grupie ok. 100 byłych górników ze zlikwidowanych na początku lat 90. kopalni Dolnośląskiego Zagłębia Węgla Kamiennego emerytury górnicze. We wtorek odbyło się drugie czytanie projekt.

Jak poinformował poseł - sprawozdawca komisji polityki społecznej Jacek Kasprzyk (SdPL), nowela dotyczy ok. 100 byłych górników kopalni w Wałbrzychu i w okolicach. Utracili oni prawo renty z powodu ustania niezdolności do pracy, a przepracowali zbyt mało lat (minimum 25), by uzyskać prawo do emerytury górniczej.

Dodał, że te osoby podczas likwidacji kopalń zostały wysłane na renty, a następnie te renty zostały im odebrane.

Emerytura będzie przysługiwała osobie, która udowodni, że przez 10 lat pracowała pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy, a łączny czas pracy i pobierania renty wynosi 20 lat.

Według uzasadnienia projektu, koszt wprowadzenia ustawy to 3 mln zł rocznie. Jednak wiceminister polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak oceniła, że koszty będą niższe, ponieważ po 10 latach pracy byli górnicy mogą liczyć na niższe świadczenia.

Chłoń-Domińczak dodała, że nie można rozwiązywać problemów społecznych poprzez projekty pod tytułem "dajmy im emerytury" i to osobom relatywnie młodym, lecz poprzez programy wsparcia i możliwość przeszkolenia.

Wiceminister przyznała, że ci górnicy nie byli objęci żadnym rozsądnym programem pomocy i nowelizacja jest szybkim sposobem rozwiązania ich sytuacji.

Posłowie podczas debaty podkreślali, że nowelizacją jest precedensowa ze względu na to, że obejmuję tak mała grupę.

Projekt nowelizacji będzie głosowany w czwartek.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019