Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

PKP Cargo znów obserwuje rynek w Europie i szuka okazji do przejęć

Autor: Wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 13-09-2018 18:40 | Aktualizacja: 13-09-2018 18:41

Pomimo trwających dużych wolumenów przewozów koleją materiałów budowlanych i utrudnień w ruchu spowodowanych remontami torów, PKP Cargo jest dobrze przygotowane do szczytu transportu węgla. Chcemy przyjąć bardzo aktywną politykę rozwoju nie tylko organicznego, lecz skokowego, poprzez przejęcia spółek w kraju i za granicą – mówi Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP SA.W rozmowie z wnp.pl przypomina, że w tym roku zaciera się pojęcie „szczytu” transportu węgla, ponieważ latem jego zużycie był podobne jak w okresach zimowych.

- Nie występują żadne perturbacje i nie ma zagrożeń w dostawach na czas tego surowca do elektrowni i ciepłowni – podkreśla Warsewicz. - Regularnie przewozimy każdą ilość węgla, jaką zgłaszają kopalnie i zgodnie z harmonogramem.

Według niego grupa dobrze przygotowała się do zwiększonego w tym roku zakresu robót na torach i drogach, czyli zarówno większego popytu na transport materiałów, jak i większych utrudnień wywołanych zamknięciami torów i koniecznymi objazdami.

Po I półroczu grupa PKP Cargo przewiozła ok. 60 mln ton ładunków, o kilka procent więcej w porównaniu z tym samym okresem 2017 r., a o blisko 20 proc. więcej niż w 2016 r.

- Dzieje się to w warunkach zmniejszonej prędkości handlowej, co wskazuje, że właściwie zarządzamy zasobami i w sposób bardziej racjonalny optymalizujemy wykorzystanie zasobów – zaznacza prezes Warsewicz.

W odpowiedzi na pytanie, czy zarząd powraca do pewnych projektów wstrzymanych w ostatnich miesiącach, jak ekspansja zagraniczna i silniejsze wejście w segment przewozów paliw płynnych, prezes powiedział, że spółka realizuje projekty rozwoju nie tylko organicznego.

- Bardzo ambitnie podchodzimy do kwestii akwizycji, ponieważ interesuje nas mocna i aktywna rola w integracji przewoźników kolejowych w korytarzu transportowym  północ-południe – podkreśla Czesław Warsewicz.

Temu służą też podpisane porozumienia o aliansach strategicznych PKP Cargo z kolejami m.in. Włoch, Litwy i krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ale ponadto spółka interesuje się potencjalnymi przejęciami spółek w całym basenie Trójmorza (Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne).

PKP Cargo porozumiało się z kolejami towarowymi Grupy Wyszehradzkiej. - Mam nadzieję, że pierwsze informacje w tej sprawie przekażemy rynkowi do końca 2018 roku – dodał prezes Warsewicz.

PKP Cargo szuka również możliwości integracji krajowego rynku kolejowego

– Zakładamy różne możliwe przejęcia, obserwujemy i analizujemy, i jeżeli będzie taka okazja, to na pewno z niej skorzystamy – mówi szef PKP Cargo. – Dlatego, że chcemy przyjąć bardzo aktywną politykę rozwoju skokowego, poprzez akwizycje i zakupy.

Grupa PKP Cargo zarobiła na czysto już blisko 90 mln zł

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020