Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Europejski Bank Centralny zdecydował o wysokości stóp procentowych

Autor:  PAP/PSZ  |  13-09-2018 15:34
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe oraz pozostałe parametry polityki monetarnej - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. Bank potwierdził zamiar całkowitego wygaszenia skupu aktywów netto z końcem 2018 r.

Bank utrzymał również dotychczasowy forward guidance dla stóp procentowych oraz polityki reinwestycji.

EBC utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.
Fot. Shutterstock.com

Decyzje EBC były zgodne z oczekiwaniami rynku.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc." - napisano w komunikacie.

"Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 proc. w średnim okresie" - dodano.

EBC potwierdził zamiar wygaszenia QE do zera z końcem grudnia 2018 r.

"Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca. Co do okresu po wrześniu 2018, miesięczna kwota zakupów aktywów netto do końca grudnia 2018 zostanie przez Radę obniżona do 15 mld euro, a następnie, zgodnie z przewidywaniami Rady - o ile średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych - zakupy aktywów netto zostaną zakończone" - napisano w komunikacie.

Rada Prezesów podtrzymała również forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - wynika z komunikatu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019