Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Moody's: Polska bardziej odporna na skutki napięć handlowych

Autor: PAP/AH
Dodano: 27-09-2018 11:14

Polska jest bardziej odporna na skutki globalnych napięć handlowych niż pozostałe państwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - ocenia główny analityk agencji ratingowej Moody's na Polskę Heiko Peters.


Zdaniem głównego analityka agencji ratingowej Moody's na Polskę Heiko Petersa, zagrożenia dla niezależności polskiego systemu sądownictwa obecnie nie wpływają na napływ inwestycji zagranicznych ani na kondycję polskiej gospodarki.

"Widzimy zagrożenia dla niezależności polskiego systemu sądownictwa, ale patrząc na dane o napływie inwestycji zagranicznych czy na gospodarkę, nie widzimy większych negatywnych efektów. To kwestia bardziej średnioterminowa" - ocenił.

Analityk wskazał również, że spadek Polski w klasyfikacji WGI Banku Światowego jest zbieżny z obecną oceną instytucjonalną Polski. "Obecnie posiadamy już w części instytucjonalnej ratingu ujemne dostosowanie. Ostatnio opublikowane wskaźniki WGI są zbieżne z naszą aktualną oceną instytucjonalną" - powiedział.

Bank Światowy opublikował w ubiegły piątek wskaźniki Worldwide Governance Indicators za 2017 r., które odgrywają istotną rolę w metodologiach ratingowych agencji Moody's i Fitch. Ocena Polski spadła w pięciu na sześć kategorii, a w jednej (stabilność polityczna) wzrosła.

"W kwestii procedury naruszenia (prawa - red.), Trybunał Sprawiedliwości UE został (przez KE - red.) poproszony o rozpatrzenie sprawy w trybie pilnym. Ostatecznie Trybunał może nałożyć grzywnę, co miało miejsce w kilku przypadkach w przeszłości. Spodziewamy się, że Polska będzie stosowała się do wyroków Trybunału" - powiedział Peters.

"Nałożenie na Polskę sankcji UE (w trybie art. 7 - PAP) wciąż jest możliwym negatywnym scenariuszem, ale procedura art. 7 UE jest skomplikowana, z uwagi na wymóg jednomyślności (przy nakładaniu sankcji - PAP). W przypadku sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, sytuacja stałaby się wymagająca, jeżeli Polska nie zastosowałaby się do wyroków. Jednym ze scenariuszy mogłoby być nałożenie na Polskę sankcji przy niestosowaniu się do wyroków TSUE, jednak nie jest to nasz scenariusz bazowy" - dodał.

Agencja Moody's poinformowała w swoim raporcie, że perspektywa polskiego systemu bankowego pozostaje stabilna. Agencja oczekuje, iż silna gospodarka kraju będzie wspierać popyt na usługi bankowe, jak również wpłynie na poprawę jakości udzielanych kredytów.

Agencja ocenia, że rozwój akcji kredytowej będzie nadal rósł z powodu wzrostu krajowej konsumpcji i inwestycji. Kapitały polskich banków także mają pozostać silne, będą wspierane przez zrównoważony wzrost kredytów i wyższe zyski, a wypłaty dywidend powinny pozostać umiarkowane.

Agencja ocenia, że rentowność sektora ulegnie niewielkiej poprawie, wraz z wzrostem marży odsetkowej netto oraz skupieniu się banków na kredytach o wyższej marżowości dla konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Odpisy powinny z kolei pozostać niskie ze względu na korzystne warunki środowisko gospodarcze.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021