Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Singapur: sektor energetyczny

Autor: Tomasz Burdzik
Dodano: 11-12-2018 14:13

Rozwój gospodarki singapurskiej powoduje wzrost zapotrzebowania na energię. Z racji braku naturalnych surowców, ponad 90 proc. ropy oraz produktów ropopochodnych pochodzi z importu, umożliwiając produkcję energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zaspokajane w większości przez elektrownie z układem gazowo-parowym, zaś niemal w znikomej mierze dzięki odnawialnym źródłom energii.

Singapur importuje 30 proc. ropy naftowej, 63 proc. produktów petrochemicznych, 5 proc. gazu oraz 25 proc. węgla. W 2017 r. Singapur importował 189,3 Mtoe produktów energetycznych, co stanowi wzrost o 7,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (176,3 Mtoe), stanowiąc świadectwo zwiększonych potrzeb energetycznych Singapuru, wynikających ze zwiększonej produkcji przemysłowej w kraju.

Możemy zaobserwować nie tylko wzrost importu, ale również wzrost eksportu – o 3,3 proc., do 102,6 Mtoe w 2017 r. (99,3 Mtoe w 2016 r.). Wzrost eksportu wynika z racji zwiększonego popytu na olej napędowy, który jest produkowany w singapurskich rafineriach. Singapur jest wiodącym ośrodkiem przemysłu petrochemicznego, stąd też mimo braku posiadanych złóż ropy naftowej może pełnić istotną funkcję.

Zapotrzebowanie energetyczne Singapuru wzrosło z 39 TWh w 2006 r. do 52 TWh w 2016 r., ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 2,7 proc. Przewidywany roczny wzrost popytu w sektorze energetycznym na lata 2018-2028 wynosi 1,3-1,9 proc. (CAGR).

Dzięki gazowi możliwe jest zaspokojenie zapotrzebowania na wytwarzanie 90 proc. energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zaspokajane w większości przez elektrownie z układem gazowo-parowym (CCGT), które odpowiadają za 80 proc. produkowanej energii.

W sektorze energetycznym zatrudnionych jest niemal 5,5 tysiąca pracowników, z czego zdecydowaną większość (95 proc.) stanowią rezydenci Singapuru.

W dalszej części tekstu dowiesz się o regulacjach prawnych, roli gazu w miksie energetycznym oraz realizowanych inwestycjach w rozwój energetyki wiatrowej i energetyki elektrycznej.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022