Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Advicom ważnym ogniwem w Grupie Kapitałowej JSW

Autor:  wnp.pl (JD)  |  11-10-2018 10:51  |  aktualizacja: 11-10-2018 11:00
Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadza w życie kolejne zapisy strategii rozwoju grupy kapitałowej JSW do roku 2030. Istotnym elementem przy realizacji projektów tejże strategii jest spółka Advicom.

  • Najważniejsze w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią. 
  • Także w tym obszarze Advicom ma znaczącą rolę do odegrania.
  • Informatyka może pełnić rolę centralnego ośrodka przekazu informacji. 
  • Zespół powołany do realizacji projektu „Bezpieczeństwo Załóg Górniczych” składający się z pracowników JSW, JSW Innowacje oraz spółki Advicom ma wypracować rozwiązania, które pozwolą czuwać nad bezpieczeństwem załóg górniczych pracujących w kopalniach. 

Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadza w życie kolejne zapisy strategii rozwoju grupy kapitałowej JSW do roku 2030. Istotnym elementem przy realizacji projektów tejże strategii jest spółka Advicom
Fot. arch.

- Obecnie realizujemy kilkanaście projektów o różnym stopniu zaawansowania. Przede wszystkim wymieniłbym te najbardziej innowacyjne, jak „Model złoża 3D”, „Rozbudowa systemów bezpieczeństwa IT”, „Bezpieczeństwo Załóg Górniczych”, czy też „Uruchomienie Innovation Lab” - zaznacza Piotr Toś, prezes spółki Advicom, cytowany w „Jastrzębskim Węglu” wydawanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową.

- Bezpieczeństwo informatyczne to w dzisiejszych czasach popularny, ale i bardzo ważny temat. Projekt dotyczący „Rozbudowy systemów bezpieczeństwa IT” składa się z dwóch strumieni roboczych: analitycznego w obszarze bezpieczeństwa produkcji i eksploatacji oraz infrastrukturalnego w zakresie bezpieczeństwa IT. Wynikiem prac w ramach strumienia analitycznego będzie raport audytowy, ze wskazaniem na potencjalne zagrożenia wymagające najpilniejszej interwencji służb informatycznych oraz wymagane ulepszenia zabezpieczeń. Strumień infrastrukturalny ma za zadanie wdrożyć konkretne rozwiązania techniczne zwiększające bezpieczeństwo systemów IT - mówi Piotr Toś. 

Najważniejsze dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest bezpieczeństwo ludzi pracujących pod ziemią. Tutaj też Advicom ma znaczącą rolę do odegrania.

Prezes Toś wskazuje, że informatyka może pełnić rolę centralnego ośrodka przekazu informacji. Zespół powołany do realizacji projektu „Bezpieczeństwo Załóg Górniczych” składający się z pracowników JSW, JSW Innowacje oraz Advicom ma wypracować rozwiązania, które pozwolą czuwać nad bezpieczeństwem załóg górniczych pracujących w kopalniach. 

Projekt obejmuje również poprawę łączności bezprzewodowej w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych. Główne założenia projektu to zwiększenie bezpieczeństwa pracy pod ziemią poprzez monitorowanie lokalnego środowiska pracy górników, monitorowanie miejsca pobytu poszczególnych osób, w tym monitorowanie stref szczególnie zagrożonych pod względem warunków górniczo-geologicznych o ograniczonym dostępie oraz zapewnienie stałej łączności bezprzewodowej. 

- Oprócz bardzo ważnych projektów z dziedziny bezpieczeństwa, Advicom pracuje również nad projektem ułatwiającym życie w codziennej pracy. Mówię o projekcie związanym z obiegiem dokumentów. Podstawowym celem realizacji tego projektu jest usprawnienie procesu elektronicznej wymiany dokumentów w Biurze Zarządu, pomiędzy lokalizacjami spółki oraz w poszczególnych zakładach JSW - objaśnia prezes Toś, cytowany w „Jastrzębskim Węglu” wydawanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową.

- Wdrożenie systemu „Elektronicznego Obiegu Dokumentów” zakłada zbudowanie platformy systemowej, na bazie, której będą uruchamiane kolejne procesy obsługi dokumentów i spraw. System będzie wdrażany stopniowo, w pierwszej kolejności zostanie zrealizowany pilotaż w Biurze Zarządu JSW, a następnie prace będą kontynuowane w kolejnych zakładach spółki. Docelowo system ma zastąpić tradycyjny obieg większości dokumentów, a zakresem objęte będą również kancelarie spółek Grupy Kapitałowej JSW - dodaje prezes Toś. 

Znaczne wsparcie Advicom pełni w zakresie działań operacyjnych związanych z produkcją węgla. Uczestniczy bowiem w realizacji ważnego i nowatorskiego projektu „Modelowanie złoża 3D”.

Jak wskazuje prezes Toś, w tym projekcie Advicom chciałby zastosować zaawansowane narzędzia informatyczne, które pozwolą planować, monitorować i analizować proces produkcyjny węgla. 

System pomoże planować produkcję dostarczając dokładne dane o geometrii oraz jakości eksploatowanych pokładów. Pozwoli także dokładniej modelować tektonikę złoża i rozpoznawać z wyprzedzeniem krytyczne dla procesu produkcji nieciągłości. 

- Dzięki nowemu systemowi MineScape pola wydobywcze będą precyzyjnie badane i opisywane dla potrzeb zespołów projektujących rozcinki złoża. W połączeniu z systemem Deswik cykl przygotowania produkcji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostanie znacząco skrócony, a przygotowane plany produkcji będą bardziej dostosowane do aktualnej sytuacji rynkowej - zaznacza prezes Toś.

Czytaj także: JSW: wydzielić kopalnię Bzie-Dębina, nabyć PBSz i zapewnić sobie spokój na kolejne lata

oraz Nad polskim górnictwem wisi miecz Damoklesa

Istotny jest także „Innovation Lab” - program, w wyniku którego zostanie zbudowana odpowiednia infrastruktura (tzw. środowisko symulacyjne) na bazie której będą powoływane kolejne projekty merytoryczne. 

- „Innovation Lab” to również zespoły składające się z największych talentów i specjalistów w swoich dziedzinach, których zadaniem będzie tworzenie nowych rozwiązań biznesowych wspieranych technologiami IT - zaznacza prezes Piotr Toś, cytowany w „Jastrzębskim Węglu” wydawanym przez JSW. 

Obecnie Advicom skupia się na wyzwaniach w ramach Grupy Kapitałowej JSW. Spółka jest odpowiedzialna za realizację kilkunastu istotnych dla całej grupy projektów i zależy jej na przeprowadzeniu prac zgodnie z planami, tym bardziej, że wkracza w obszary związane z automatyką istotną dla produkcji. Prezes Toś liczy, że kompetencje oraz dotychczas zdobyte przez Advicom doświadczenie spółka będzie wykorzystywać również przy świadczeniu usług dla klientów spoza Grupy JSW.

Advicom Spółka z o.o. została założona w 1998 roku. Powstała na bazie służb informatycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w wyniku restrukturyzacji polskiego górnictwa. 

Od początku działalności realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw południowej Polski. Jej kluczowym klientem pozostaje Jastrzębska Spółka Węglowa. Od czerwca 2009 roku Advicom należy do Grupy Kapitałowej JSW.

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła pierwsze półrocze 2018 roku zyskiem netto w wysokości 1,086 mld zł. EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) za sześć miesięcy 2018 roku ukształtowała się na poziomie 1,767 mld zł.   

W pierwszej połowie 2018 roku produkcja węgla ogółem wyniosła 7,9 mln ton, to jest o 5 procent więcej w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku (bez kopalni Krupiński). Zwiększyła się również produkcja koksu, która wyniosła 1,9 mln ton, a więc o 8 procent więcej niż rok temu.  

Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano na poziomie 4,933 mld zł, czyli wyższym o 5 procent niż w tym samym okresie 2017 roku.  

Grupa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. 

Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i w Indiach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018