Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Gazyfikacja kraju nabiera tempa. PSG chce przeznaczyć na to 7,5 mld zł

Autor:  wnp.pl (DM)  |  11-10-2018 13:01  |  aktualizacja: 11-10-2018 13:37
Nawet 90 proc. Polaków będzie miało w 2022 roku dostęp do gazu ziemnego. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych wchodzącej w skład PGNiG Polskiej Spółki Gazownictwa ma skutkować powszechnym dostępem do "błękitnego paliwa".

  • Za cztery lata 90 proc. Polaków ma mieć dostęp do gazu. Obecnie jest to nieco ponad 50 proc.
  • Gazyfikacja nie tylko poprawi jakość powietrza. Da także szansę na rozwój gospodarczy nowym regionom kraju.
  • Większa liczba odbiorców to powód zadowolenia PGNiG. Nasza spółka nie będzie miała problemu z zagospodarowaniem sprowadzonego surowca.

Za cztery lata dostęp do gazu ziemnego ma mieć 90 proc. mieszkańców kraju
Fot. mat. pras.

- Do roku 2022, dzięki działaniom PSG, ponad  300 nowych gmin uzyska dostęp do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.  Dzięki temu blisko  90 proc.  polskich obywateli będzie zamieszkiwało gminy zgazyfikowane  - mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski . 

Niemal powszechny dostęp do gazu ma być efektem przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski w latach 2018-2022. PSG szacuje, że liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie o 300 z obecnych 1 482 do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin). Powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG.

Jaka przyszłość gazu: Gaz ziemny – paliwo przejściowe, czy paliwo przeznaczenia?

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł, zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł, zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanych gmin, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury.

- Gazyfikacja Polski na taką skalę będzie możliwa nie tylko tradycyjną metodą, poprzez budowę sieci gazociągowej, ale również dzięki dostępowi do skroplonego gazu LNG. Budowa stacji regazyfikacji, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa znacznie przyspieszy możliwość korzystania z  paliwa gazowego przez mieszkańców rejonów, w których budowa tradycyjnych sieci gazowych jest niemożliwa bądź byłaby bardzo kosztowna oraz czasochłonna – podkreśla Marian Żołyniak, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Kto wybuduje kluczowy dla kraju gazociąg: Duże zainteresowanie budową Baltic Pipe

Jak podkreśla Ministerstwo Energii i PSG, rozwój sieci gazowej niesie ze sobą wymierne korzyści dla samorządów, gmin,  przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Wyrównuje różnice w rozwoju gospodarczym i zwiększa dochody miast z tytułu odprowadzanych podatków od nieruchomości np. od zrealizowanych inwestycji gazowych i opłat za umieszczenie w pasach drogowych gazociągów. To szansa na powstanie nowoczesnych fabryk, które muszą mieć dostęp do sieci gazowej. Gaz ziemny jest przyjazny środowisku - korzystanie z niego przyczynia się do ograniczenia problemu smogu i tym samym poprawia jakość powietrza.

Coraz więcej krajowego gazu: Wydobycie gazu na Podkarpaciu w ciągu 5 lat wzrośnie od 28 proc.

Dodatkowe środki na inwestycje PSG w wysokości 867 mln zł pochodzą z dywidendy z zysku PGNiG za 2017 rok.

Zwiększenie dostępności do gazu ma także ogromne znaczenie dla PGNiG. Nasza spółka sprowadza coraz większe ilości gazu. Po 2022roku kolejnym źródłem surowca ma być Baltic Pipe. Powiększenie grona odbiorców surowca poprzez gazyfikację, zapewni zbyt paliwa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018