Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Fitch: należy się spodziewać pogorszenia ratingów niektórych państw

Autor:  wnp.pl (PS)  |  11-10-2018 22:13
Finanse publiczne w kilku krajach rozwiniętych (DM) wydają się zagrożone, gdy dojdzie do kolejnej recesji. Może to mieć potencjalne, negatywne już wkrótce konsekwencje dla ratingów tych państw - to kluczowe stwierdzenie agencji Fitch w analizie Global Economic Outlook.

Wnioski te opiera na analizie 58 głównych recesji, jakie wydarzyły się od 1980 roku (obejmowały spadek PKB o co najmniej 2 proc. i trwały co najmniej dwa kwartały).

Kilka krajów ma zbyt nadmierny dług sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB.
Fot. Shutterstock.

Fitch nie przewiduje w najbliższym czasie kolejnej globalnej recesji. Prognozuje, że PKB w 2018 r. wzrośnie o 2,3 proc., w 2019 r. o 2 proc., a w 2020 r. o 1,7 proc.

„Ale w pewnym momencie jednak dojdzie do kolejnej recesji”, stwierdzają autorzy. 

I staje się coraz bardziej prawdopodobne, gdy dojrzewa już długa ekspansja. Ryzyko niosą takie zjawiska, jak rosnące stopy procentowe w USA, wojny handlowe, wyższe ceny ropy naftowej, delewarowanie Chin itp.

Czytaj też: Źródłem kolejnego kryzysu będą firmy, a nie banki

Z analizy recesji wynika m.in., że mediana spadku PKB wyniosła 4,4 proc. i wynosiła ok. pięciu kwartałów.

Mediana pogorszenia salda budżetowego sektora instytucji rządowych i samorządowych podczas głównych recesjach wyniosła 4,3 punktu procentowego PKB (mierzonego od roku przed początkiem recesji do najwyższego poziomu w czasie recesji lub w kolejnych dwóch latach). 

Natomiast w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych Fitch ustalił, że średni wzrost w tych głównych recesjach wyniósł 16 proc. PKB (mierzony od roku poprzedzającego początek recesji do najwyższego poziomu w recesji lub kolejnych dwóch latach). Jedenaście recesji odnotowało skok ponad 30 proc. PKB. 

Kraje o najwyższym przewidywanym długu  sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec 2018 roku to: Grecja (183 proc.), Włochy (131 proc.), Portugalia (122 proc.), Cypr (110 proc.), Belgia (102 proc.) i USA (101 proc). 

Gdyby wzrosło, zgodnie z szacunkami minionych recesji, to dług publiczny wzrósłby gwałtownie do poziomu niezgodnego z bieżącymi ratingami w wielu krajach, stwierdza Fitch. 

Czytaj też: Fitch utrzymał rating Polski i stabilną perspektywę

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018