Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Włochy: niższy rating agencji Moody's

Autor: wnp.pl PAP/PS
Dodano: 20-10-2018 07:00

Agencja ratingowa Moody's obniżyła rating Włoch z Baa2 do Baa3. Decyzja ta została ogłoszona w czasie napięć w rządowej koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd oraz z UE, na tle projektu budżetu na 2019 rok.

Jego założenia spotkały się z krytyką Komisji Europejskiej. Rząd Giuseppe Contego zapisał, że deficyt ten będzie wynosił 2,4 procent PKB.

Komisja Europejska zaniepokojona projektem włoskiego budżetu

W uzasadnieniu swej decyzji agencja Moody's wyjaśniła, że jest ona związana z wyraźną zmianą strategii budżetowej włoskiego rządu i „znacząco podniesionym deficytem”, wyższym niż oczekiwano. Ponadto, jak podkreśliła agencja ratingowa, powodem jej decyzji jest brak spójnego programu reform, zwłaszcza tych na rzecz wzrostu gospodarczego.

W wydanym komunikacie zwraca się uwagę na to, że możliwość wyjścia Włoch ze strefy euro jest „bardzo niska”, ale może wzrosnąć, jeśli dojdzie do dalszej eskalacji napięć między włoskim rządem a instytucjami europejskimi na tle projektu budżetu.

Włochy na kursie kolizyjnym z Komisją Europejską

Pierwsze przedstawione przez KE oceny planu budżetowego są negatywne, gdyż interpretuje się je jako istotne odejście od wcześniejszych zobowiązań władz w Rzymie.

Według Moody's prognozy rządu dotyczące wzrostu są „optymistyczne”. Jednocześnie agencja ostrzegła, że włoski dług publiczny nie spadnie wyraźnie w najbliższych latach i pozostanie na poziomie około 130 procent PKB.

Rząd Giuseppe Contego, który w najbliższych dniach będzie bronić projektu budżetu na forum UE, zmaga się z wewnętrznymi napięciami między dwoma ugrupowaniami koalicyjnymi. Według komentatorów, spór antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i prawicowej Ligi na tle zapisu o planie amnestii podatkowej zagraża stabilności tej trudnej koalicji rządowej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021