Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Pekao chwali się najwyższym zyskiem od trzech lat

Autor: PAP/AH
Dodano: 07-11-2018 08:50

Zysk netto Pekao wzrósł w trzecim kwartale tego roku o 11 proc. rok do roku do 606,5 mln zł, a zysk netto za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wzrósł o 6 proc. do 1,54 mld zł. To najwyższy zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat - chwali się bank.

Jak wyjaśnia spółka w komunikacie, wynik trzeciego kwartału został osiągnięty dzięki podtrzymaniu solidnej dynamiki dochodów i dobrej kontroli kosztowej. Bank Pekao znacząco podnosi rentowność i potwierdza silną pozycję kapitałową.

"Zysk netto za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. wyniósł 1,54 mld zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2017 r." - dodano w komunikacie.

Bank poinformował, że zysk netto wzrósł w trzecim kwartale do 606,5 mln zł z 547,8 mln zł osiągniętych w trzecim kwartale 2017. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że chodzi o zysk pro-forma, z uwzględnieniem pełnej konsolidacji wyników spółek Pekao Investment Management oraz Xelion.

- Nasz bank rośnie dynamicznie, stając się instytucją finansową pierwszego wyboru dla coraz większej liczby klientów. Poprawiamy dochodowość oraz efektywność operacyjną przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu Michał Krupiński.

- Realizacja strategii odzwierciedlona w wynikach banku pozwala nam podtrzymać naszą rekomendację wysokiej dywidendy za rok 2018, co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok - dodał.

Bank poinformował też, że ROE, czyli miara dochodowości spółki, za 9 miesięcy 2018 r. wyniosła 9,1 proc. i była wyższa o 59 punktów bazowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. "To oznacza, że bank jest na dobrej ścieżce do osiągnięcia celu zaplanowanego w swojej strategii do końca 2020 roku" - napisano w komunikacie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021