Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Elżbieta Rafalska o nowych mechanizmach waloryzacji ren i emerytur

Autor: PAP/KM
Dodano: 07-11-2018 10:57

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała o planach wprowadzenia w 2019 roku nowego  mechanizmu waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z planami wzrosnąć mają również minimalne renty i emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1100 zł.

Rafalska zapowiedziała na konferencji prasowej, że projekt ustawy w tej sprawie zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych.

- Proponujemy w 2019 r. zmodyfikowany mechanizm waloryzacji, który będzie polegał na tym, że emerytura najniższa zostanie podniesiona do kwoty 1100 zł. Mówię tu o emeryturach najniższych i rentach z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - powiedziała Rafalska.

Dodała, że - według propozycji - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wynosić 825 zł.

- Zastosujemy ustawowy wskaźnik waloryzacji, który jest prognozowany na 103,26 proc., przy zagwarantowaniu minimalnej kwoty waloryzacji, która będzie na poziomie 70 zł  - wyjaśniała minister. Zwróciła uwagę, że nowa zasada waloryzacji ma dotyczyć wszystkich ubezpieczonych w FUS, rolników indywidualnych, służby mundurowe, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodała, że podwyższone mają być również świadczenia przedemerytalne.

Jak powiedziała Rafalska, na pewno nikt nie straci po zastosowaniu nowego mechanizmu waloryzacji. 

- Na pewno jest spora grupa osób, która według tych zasad skorzysta, bo ma świadczenia podwyższone o ponad 6,8 proc., a nie tak jak waloryzacja ustawowa, która mówi, że mogliśmy się spodziewać waloryzacji na poziomie 3,26 proc. Myślę, że tym faktem zamykamy dyskusję toczącą się wokół kształtu waloryzacji w 2019 r. - oświadczyła.

Minister podkreśliła, że zaproponowane rozwiązania będą kosztowały 8 mld 443 mln zł. Mają one objąć 4 mln 842 emerytów i rencistów (spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych), 114 tys. osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 280 tys. osób, które pobierają renty socjalne i 1 mln emerytów z KRUS.

Waloryzacja emerytur odbywa się w marcu. Od marca tego roku najniższa emerytura wzrosła z 1 tys. zł do 1029,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 2257,64 do 2324,92 zł. Z kolei przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrosła o 47,84 zł, czyli z 1605,22 do 1653,06 zł. Przeciętna renta rodzinna z FUS wzrosła o 57,05 zł - z 1914,46 do 1971,51 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniósł 102,98 proc. i był najwyższy od pięciu lat.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021