Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

NIK ostrzega: te miasta mogą już się nie podźwignąć z kryzysu

Autor: PortalSamorzadowy.pl
Dodano: 08-11-2018 10:25

Białystok, Biała Podlaska, Chełm, Łódź, Łomża, Siemianowice Śląskie, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zgierz, Żory - to miasta, które nie mogą być pewne swojej przyszłości. Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli przemiany gospodarcze lat 90. odcisnęły trwałe piętno na modelu ich funkcjonowania.

NIK sprawdziła jak radzą sobie ze zmianami społeczno-gospodarczymi w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Chełmie, Łodzi, Łomży, Siemianowicach Śląskich, Tarnobrzegu, Wałbrzychu, Zgierzu, Żorach.

W każdym ze znanych przypadków miejscowości dotkniętych skutkami przekształceń gospodarczych i społecznych powtarzał się następujący ciąg zdarzeń: upadek dominującego lokalnie przemysłu lub utrata statusu stolicy województwa, wzrost bezrobocia i odpływ ludności. Choć w ostatnich trzech latach zjawisko to w miastach objętych kontrolą uległo wyhamowaniu, to tylko w trzech przypadkach (Białystok, Łomża, Żory) nastąpił nieznaczny przyrost liczby mieszkańców – wynika z raportu Izby.

Narzędzia wykorzystane w tych miastach do rozwiązania istniejących problemów społecznych nie były oryginalne, lecz stanowiły odzwierciedlenie mechanizmów stosowanych w tym celu w całej Polsce. Z tego też powodu występująca tam dynamika zmian w skontrolowanych czterech obszarach działalności administracji publicznej odpowiadała co do zasady dynamice ogólnopolskiej, przez co nie nastąpił w tych miastach pozytywny przełom.

(...)

Czytaj więcej w serwisie PortalSamorzadowy.pl

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020