Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Komisja Europejska podwyższyła prognozy dla Polski, obniżyła dla Unii

Autor:  PAP/PSZ  |  08-11-2018 11:29
Komisja Europejska po raz kolejny podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Szacuje, że w 2018 r. PKB Polski wzrośnie o 4,8 proc. O tyle samo według niej polska gospodarka wzrosła w 2017 r. Bruksela obniżyła za to prognozy dla całej Unii Europejskiej.

Komisja Europejska opublikowała 8 listopada prognozy gospodarcze dla krajów UE. Jej zdaniem perspektywy dla polskiej gospodarki są lepsze, niż szacowała przed kilkoma miesiącami. W maju 2018 roku KE oceniła, że w 2017 roku wzrost gospodarczy Polski wyniósł 4,6 proc., a w 2018 roku sięgnie 4,3 proc.

Prognozy gospodarcze dla Polski mocno różnią się od tych dla całej Unii Europejskiej.
Fot. Shutterstock.com

W przedstawionych właśnie jesiennych prognozach KE wskazuje, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu polskiej gospodarki napędzanym przez rozwój rynku pracy i silne zaufanie konsumentów. Jej zdaniem aktywność inwestycyjna w sektorze publicznym pozostanie silna, przy wsparciu funduszy UE, podczas gdy inwestycje prywatne będą się umacniać.

Bruksela szacuje również, że w 2019 r. PKB Polski wzrośnie o 3,7 proc. Tak sam wzrost PKB Polski KE prognozowała w maju tego roku.

Komisja prognozuje również, że bezrobocie w najbliższych latach będzie w Polsce nadal spadać. W 2018 r. ma wynieść 3,3 proc., w 2019 r. 2,9 proc., a w 2020 r. 2,8 proc.

Jednocześnie Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego dla Unii Europejskiej. Szacuje, że w tym roku cała Unia zwiększy swoje PKB o 2,1 proc., a w przyszłym roku o 1,9 proc. Jeszcze w maju szacowała, że będzie to odpowiednio 2,3 proc. i 2 proc.

Bruksela wskazuje, że przyczyną spowolnienia wzrostu w UE są takie czynniki, jak zanik dynamiki w handlu światowym, rosnąca niepewność i wyższe ceny ropy. Inne czynniki, na które zwracają uwagę unijni urzędnicy, to niepoprawiająca się sytuacja na rynku pracy. KE pisze w raporcie o "wysokiej niepewności" w kontekście perspektyw dla unijnej gospodarki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019