Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wezwanie do zapłaty - jak je napisać lub kiedy można je otrzymać?

Autor:  Artykuł promocyjny dostarczony przez czerwona-skarbonka.pl  |  08-11-2018 12:47
Wezwanie do zapłaty to dokument, który ma na celu wysłanie ostatniego sygnału dla dłużnika przed podjęciem się działań sądowych i komorniczych. Jak je skutecznie sporządzić i kiedy się je otrzymuje?

Problemy ze spłatą zobowiązań co roku spotykają tysiące Polaków. Zalegać można ze spłatą nie tylko pożyczki bez BIK czy kredytu, ale i mandatu, faktury, rachunku za usługę czy też raty leasingu. Już pierwsze dni, które nie przynoszą konkretnych działań przez zadłużonego, niosą ze sobą też konkretne działania wierzycieli.

fot. czerwona-skarbonka.pl

Nim strona, która nie uzyskała zwrotu danej kwoty lub należnej opłaty, podejmie decyzję o powiadomieniu firmy windykacyjnej lub sądu, powinno się jeszcze poinformować dłużnika za pomocą odpowiedniego pisma o bieżącym stanie rzeczy.

Za pismo to przyjęło się uznawać wezwanie do zapłaty. Jest to najpowszechniej stosowany termin w kontekście tego dokumentu, spoza kilku innych - przedsądowe wezwanie do zapłaty, monit, ponaglenie, żądanie spłaty.

Dlaczego wezwanie do zapłaty jest niezbędne?

Wysłanie pokwitowanego wezwania do zapłaty to obowiązek wynikający z artykułu 187 kodeksu cywilnego, który obowiązuje dłużnika i wierzyciela do podjęcia się w pierwszym etapie mediacji. Można je wysłać, gdy zawiodły inne metody komunikacji. Przykładowo, wierzyciel próbował skontaktować się telefonicznie, wysyłał listy polecone, a nawet próbował się spotkać z dłużnikiem i wszystkie te działania zakończyły się niepowodzeniem.

Z punktu widzenia dłużnika, wezwanie do zapłaty to skuteczny znak ostrzegawczy o ostatniej chwili na podjęcie skutecznych działań w celu spłaty długu. Pismo to informuje w jasny i czytelny sposób o bieżącej wysokości długu i należnej kwocie do zwrotu, o konsekwencjach w braku spłaty lub dalszych brakach działań, poinformowaniu o chęci polubownego rozwiązania sporu i podaniu czasu, do kiedy chęć mediacji stanie się nieaktualna.

Z punktu widzenia wierzyciela z kolei, wezwanie do zapłaty to ostatni akt chęci pozaurzędowej i pozasądowej, dobrowolnej mediacji z dłużnikiem. Jeśli pismo nie spotka się z odpowiedzią, wówczas wierzyciel ma pełne prawo przekazać sprawę związaną z egzekucją długu np. firmie windykacyjnej albo organowi sądowemu.

Co ciekawe, jeśli wezwanie do zapłaty nie zostało wysłane - jest to okoliczność działająca w sądzie na niekorzyść wierzyciela, bowiem uznawana jest ona jako brak podjęcia się obowiązkowych czynności mediacyjnych.

Obowiązkowe dane w wezwaniu do zapłaty

Wiedza ta jest przydatna zarówno dla potencjalnych odbiorców tego typu dokumentów, jak i nadawców. Wezwanie do zapłaty, aby było ważne, musi zostać sporządzone w sposób rzetelny i obejmujące grono kilku istotnych i zarazem niezbędnych informacji.

Po pierwsze, należy zawrzeć pełne dane dłużnika i wierzyciela, czyli imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL czy opcjonalnie adresy e-mail i numery telefonu.

Następnie, konieczne jest dołączenie do wezwania kopii dokumentu, który dowodzi zawarciu transakcji - np. umowa o wykonanie danej usługi, umowa pożyczkowa itd.

Kolejny etap to obowiązek zawarcia informacji o dacie powstania długu, kwocie zobowiązania w tym momencie i wysokości długu w momencie pisania dokumentu. Jeśli mowa o firmie pożyczkowej i doliczyła ona odsetki, niezbędne jest podanie pełnej kwoty wraz z odsetkami i zaznaczeniem ich udziału w kwocie długu.

Dalej należy przedstawić sposób na zwrot oczekiwanej kwoty, który może nastąpić zarówno w formie gotówkowej (należy wskazać miejsce i okoliczności spotkania), jak i formie przelewu elektronicznego. W drugim przypadku, wystarczy podać numer konta i dane do przelewu bankowego.

Na końcu, trzeba wskazać jasno określony termin, do którego trzeba uregulować dług i konsekwencje, jakie wiążą się z niewywiązaniem się z wyznaczonego w piśmie terminu oraz ze zignorowania jego zapisów. W kwestii konsekwencji, najczęściej pojawiają się groźby przekazania sprawy firmie windykacyjnej, wkroczenia na drogę sądową lub wpisanie do baz dłużników (BIG, KRD, ERiF itd.).

W jaki sposób można wysłać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty, po sprawdzeniu, czy wspomniane wyżej wymagania zostały spełnione, należy czytelnie podpisać i zawrzeć datę oraz miejsce poświadczenia tego dokumentu za ważny.

W przypadku metod na wysłanie tego dokumentu do dłużnika, najbardziej skuteczną będzie dziś wysłanie wiadomości e-mail. Należy w załączniku załączyć skan dokumentu (musi być podpis!), dodając w treści maila swoje dane osobowe.

Jeśli nie zna się adresu e-mail dłużnika lub też chce się poinformować go jeszcze dla zabezpieczenia pocztowo, warto wysłać wezwanie do zapłaty w formie listu poleconego. Taką przesyłkę dłużnik może odebrać tylko osobiście za podpisaniem, co niweluje ryzyko, że listonosz odda go w obce ręce.

Niektórzy, najczęściej firmy pożyczkowe, stosują jeszcze trzeci, mało znaczący, ale być może - warty rozważenia krok. Informują za pomocą wiadomości SMS, iż na skrzynce mailowej lub w skrzynce pocztowej dłużnika oczekuje na niego ważny dokument.

Brak reakcji - zielone światło na działania windykacyjne lub sąd

Jak już wspomniano wyżej, w przypadku braku reakcji przez dłużnika na pismo - wierzyciel ma prawo przystąpić do dalszych metod pozwalających na skuteczne wyegzekwowanie oczekiwanej kwoty.

Spełnione muszą zostać dwa warunki - brak odpowiedzi na pismo i brak uiszczenia kwoty. Jeśli odpowiedziano na pismo - jest to chęć mediacji, należy się wstrzymać z dalszymi działaniami.

Jaką formę mogą mieć owe dalsze działania? Firmy pożyczkowe przekazują najczęściej sprawy zewnętrznym firmom windykacyjnym. W przypadku osób prywatnych, większość od razu informuje o kłopotach z egzekucją długu sąd.

Dalszy bieg sprawy - zależy od całkowicie indywidualnych czynników. Niestety, często kolejnym etapem jest egzekucja komornicza i z pozycji dłużnika - warto mieć tę świadomość z tylu głowy, gdy otrzymuje się wezwanie do zapłaty.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019