Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Rekordowy kwartał w 100-letniej historii PKO Banku Polskiego

Autor:  bad  |  08-11-2018 15:36  |  aktualizacja: 08-11-2018 16:22
Sprawna realizacja strategii banku, w warunkach bardzo dobrej sytuacji gospodarczej Polski, pozwoliła grupie banku na osiągnięcie historycznie wysokiego wyniku finansowego. Pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP, zysk banku wzrasta w dwucyfrowym tempie.

  • Grupa PKO Banku Polskiego w trzecim kwartale 2018 roku wypracowała 1,04 mld zł zysku netto. To najwyższy zysk w 100-letniej historii banku.
  • Aktywa grupy wynoszą już ponad 306 mld zł, a skala działalności jest ponad dwukrotnie wyższa niż 10 lat temu.
  • Wyniki europejskich stress testów potwierdziły, że PKO Bank Polski jest najodporniejszym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie.

Grupa PKO Banku Polskiego w trzecim kwartale 2018 roku wypracowała 1,04 mld zł zysku netto
Fot. PTWP

- Miniony kwartał był dla PKO Banku Polskiego rekordowy. Grupa kapitałowa wypracowała najwyższy w swojej historii zysk oraz zwiększyła swoje aktywa do rekordowego poziomu 306 mld zł. Szybki wzrost skali naszego biznesu prowadzony jest w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, a wyniki stress testów potwierdzają że PKO Bank Polski jest najodporniejszym na dekoniunkturę bankiem w Europie - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Prezes Jagiełło dodaje, że równolegle bank skutecznie przechodzi cyfrową transformację, a kolejne projekty, takie jak zainicjowanie powstania Chmury Krajowej, umacniają go na pozycji lidera technologicznego polskiego sektora.

- Tak dobre wyniki największego polskiego banku wpisują się w dobrą sytuację gospodarczą kraju, która jest najlepszym prezentem dla wszystkich Polaków z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreśla Zbigniew Jagiełło.

Czytaj też: Banki zyskują wyraźnie na wartości. Pomogły im nowe wyniki

Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 1,04 mld zł i był najwyższy w 100-letniej historii banku. Zysk grupy po trzech kwartałach wynosi 2,73 mld zł i jest niemal o 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec trzeciego kwartału wyniósł blisko 9,9 mld zł i rósł głównie dzięki silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 8,1 proc. r/r do poziomu blisko 6,9 mld zł).

PKO Bank Polski w szybkim tempie powiększa swoją sumę bilansową, która wynosi już ponad 306 mld zł i jest najwyższa w historii. Skala działalności banku jest dziś ponad dwukrotnie większa niż 10 lat wcześniej. Do 234 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy banku, a do niemal 272 mld zł zwiększyła się kwota oszczędności klientów powierzonych bankowi. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.

Czytaj też: Eksport we wrześniu przekroczył 18 mld euro

Ostrożne zarządzanie ryzykiem, przy dodatkowym wsparciu dobrej sytuacji polskiej gospodarki, zaowocowało w trzecim kwartale obniżeniem wskaźnika kredytów z rozpoznaną utratą wartości do 4,9 proc. i silnym spadkiem kosztu ryzyka do poziomu 0,63 proc. Po raz kolejny bank wzmocnił swoją siłę kapitałową, dzięki czemu łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,4 proc. i znalazł się na rekordowo wysokim poziomie.

Najodporniejszy bank w Europie

Wyniki europejskich stress testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków. Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, symulowane w stress testach poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze.

We wrześniu Polska awansowała do grona rynków rozwiniętych w klasyfikacji globalnej agencji indeksowej FTSE Russell, dołączając tym samym do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. PKO Bank Polski, który jest najwyżej wycenianą spółką notowaną na GPW w Warszawie, jako jedyna polska firma wszedł do grupy dużych spółek i znalazł się w towarzystwie takich gigantów jak Microsoft czy Apple.

Zaklasyfikowanie PKO Banku Polskiego do prestiżowego grona dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russel umożliwia bankowi pozyskanie nowej klasy inwestorów zainteresowanych dużymi spółkami w Europie i na świecie.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018