Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Agencja Moody’s wydała nową opinię kredytową dla PGE

Autor:  WNP.PL (ICH)  |  08-11-2018 15:42  |  aktualizacja: 08-11-2018 16:25
Agencja Moody’s utrzymała rating dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, na poziomie inwestycyjnym Baa1 z perspektywą stabilną. Najnowsza opinia kredytowa została opublikowana 7 listopada- poinformowała PGE.

- Agencja Moody’s po raz kolejny podtrzymała swoją ocenę ratingową dla PGE, co potwierdza pozycję grupy jako wiarygodnego kredytobiorcy. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym, wysokim poziomie, jest jednym z kluczowych celów grupy PGE na kolejne lata – powiedział  Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym, wysokim poziomie, jest jednym z kluczowych celów grupy PGE na kolejne lata – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE
Fot. PTWP

Czytaj także: PGE Obrót z Rzeszowa uruchamia eSklep

Rating Moody’s uwzględnia silną pozycję PGE jako największej firmy energetycznej w Polsce, rosnący udział przychodów z regulowanej działalności będący efektem nabycia aktywów ciepłowniczych od EDF w 2017 r., a także dobry bilans i stosunkowo niski współczynnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA (zysku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją).

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Moody’s oraz Fitch. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

Czytaj również: PGE do końca roku chce mieć 50 punktów ładowania

Według wstępnych danych grupa PGE wypracowała w czasie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w wysokości około 5,141 mld złotych (6,108 mld zł rok wcześniej), z czego 2,366 mld zł przypadło energetykę konwencjonalna razem z ciepłownictwem, 1,892 mld zł było udziałem segmentu dystrybucji, 459 mln zł przypadło na segment obrót, a 354 mln zł wypracowano w segmencie energetyki odnawialnej.

PGE ma opublikować skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 rok w dniu 13 listopada 2018.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018