Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Gaz-System zrobi kolejne podejście do gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

Autor:  wnp.pl (TE)  |  08-11-2018 16:01  |  aktualizacja: 08-11-2018 16:27
Gaz-System - po unieważnieniu przetargu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Pogórska Wola - Tworzeń o długości 168 km - zakłada zmianę modelu, w jakim ma zostać zrealizowana ta inwestycja.
Gaz-System planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski
fot. Gaz-System
  • W nowej koncepcji przedsięwzięcie będzie realizowane w podziale na część przygotowawczą i budowlaną. Zakres prac przygotowawczych zrealizują podmioty specjalizujące się w danej branży.
  • Niewykluczone jest również podzielenie zamówienia na co najmniej dwa odcinki, porównywalne pod względem długości i aspektów technologicznych.
  • Zdaniem Gaz-Systemu to odpowiedź na potrzeby rynku, która powinna doprowadzić do obniżenia kosztów budowy gazociągu.

Przypomnijmy, że w unieważnionym przetargu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa i Rafako opiewająca na 845,01 mln zł brutto wobec budżetu zamawiającego w wysokości 761,66 mln zł brutto. Udział spółek w konsorcjum wynosił po 50 proc.

Pozostałe oferty złożyły IDS-Bud (852,39 mln zł brutto) oraz konsorcjum spółek Budimex, Porr, Denys i ZRUG z Poznania (1,054 mld zł brutto).  Jedynym kryterium w przetargu była cena. Gazociąg o ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz średnicy 1000 mm miał zostać wybudowany w ciągu 28 miesięcy.

W czwartkowym komunikacie Gaz-System podkreślił, że w przetargu zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert. Zaznaczył też, że wartość każdej z nich przekroczyła środki finansowe, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

- Tam, gdzie spółka widzi nasycenie rynku, presję wysokich cen ofertowych dużych przedsiębiorstw wykonawczych, wyciąga stosowne wnioski. To umożliwia identyfikację nowego potencjału wykonawczego i jest podstawą do zmiany strategii kontraktowania - stwierdził Gaz-System.

- W efekcie końcowym stawiamy na warunki pozwalające średnim przedsiębiorstwom złożyć ofertę i konkurować o zamówienie. Dzięki takiemu podejściu do inwestycji spodziewamy się udziału w przetargach większej liczby wykonawców, co może przełożyć się na korzystniejsze oferty cenowe - dodał.

Gaz-System zaznaczył też, że prowadzenie niezależnie i równolegle większej ilości prac może wpłynąć na skrócenie terminu realizacji inwestycji.

- Gaz-System do każdej wydawanej złotówki podchodzi odpowiedzialnie. Tego również wymagają od spółki instytucje Unii Europejskiej, nadzorujące współfinansowane środkami unijnymi polskie inwestycje gazowe - stwierdziła spółka.

Kumulacja inwestycji

Gaz-System podał, że w ciągu najbliższych 4 lat wybuduje ponad 2000 km gazociągów krajowych oraz przygotowuje projekt Baltic - Pipe.

- Reagując na sygnały z rynku o wzroście zapotrzebowania na gaz ziemny, obecnie analizujemy możliwość przyłączenia do sieci gazowej 13 podmiotów z sektora elektroenergetycznego.  Dwie umowy o przyłączenie elektrociepłowni do sieci przesyłowej są już na etapie realizacji - wskazał Gaz-System.

- To powoduje kumulację potrzeb w zakresie usług projektowych i wykonawczych na specjalistycznym i ograniczonym rynku usług gazowniczych. Duże przetargi na kompleksową realizację budowy gazociągów mogą wiązać się z zawyżonymi ofertami oraz zwiększają ryzyko dotrzymania terminu ukończenia inwestycji przez wykonawcę - dodał.

Spółka podkreśliła, że na bieżąco monitoruje dostępne na rynku zasoby wykonawcze w zakresie prac budowlano-montażowych. Dodała, że największym wyzwaniem dla wykonawcy jest zgromadzenie niezbędnych zasobów i materiałów w początkowym okresie umowy.

- Kolejnym jest różnorodność branżowa prac przygotowawczych, które obejmują działania w kilku obszarach, wykraczających poza właściwe roboty gazownicze. Często wykonawcy nie realizują ich siłami własnymi. Komplikuje to proces wykonawczy, ze względu na konieczność pozyskania specjalistycznego wyposażenia i wykwalifikowanej kadry albo udziału podwykonawców - stwierdzono.  

- Gaz-System dostrzega problemy, z jakimi boryka się branża budowlana - dotyczy to głównie ograniczonego potencjału wykonawczego oraz projektowego. Warto zaznaczyć, że pomimo niesprzyjających warunków na rynku wykonawczym, harmonogram budowy Korytarza Północ - Południe jest realizowany zgodnie z planem - dodano. 

Strategiczny gazociąg

Fazę projektowania gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń zakończono w listopadzie 2017 r., uzyskując komplet decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego była firma Tractebel Engineering. Gazociąg będzie przebiegał przez teren województw małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
fot. Gaz-System
fot. Gaz-System
Jego trasa przetnie takie gminy jak Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków i Dąbrowa Górnicza.

Gazociąg relacji Pogórska Wola-Tworzeń umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa. Stanowić będzie także istotny element korytarza gazowego Północ-Południe.

Ponadto przedsięwzięcie wesprze dywersyfikację dostaw gazu do polskiego systemu przesyłowego oraz uatrakcyjni tereny pod nowe inwestycje.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018