Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018

Elektrobudowa ma wstępne wyniki za trzy kwartały 2018 roku

Autor:  wnp.pl (TE)  |  09-11-2018 07:30  |  aktualizacja: 09-11-2018 07:29
Od stycznia do września tego roku wyspecjalizowana w budownictwie energetycznym grupa zanotowała spadek przychodów, a także dużą stratę netto.

Wg wstępnych szacunków, na poziomie jednostkowym Elektrobudowa miała po trzech kwartałach 2018 r. przychody na poziomie 484,2 mln zł, stratę netto w wysokości 46,1 mln zł oraz pozyskane zamówienia o wartości 365,4 mln zł.

Nowy blok w elektrociepłowni Tauron Ciepło w Tychach , którego generalnym wykonawcą była Elektrobudowa.
fot. PTWP (Michał Oleksy)

Dla porównania rok wcześniej spółka odnotowała przychody w wysokości 579,5 mln zł oraz 29,8 mln zł zysku netto, a także miała zamówienia o wartości 486,7 mln zł.

Natomiast na poziomie skonsolidowanym Elektrobudowa miała po trzech kwartałach 2018 r. 513,6 mln zł przychodów, stratę netto na poziomie 55,1 mln zł, a także 55,1 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej.

Dla porównania rok wcześniej grupa miała 607,6 mln zł przychodów, 30,2 mln zł zysku netto oraz 30,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Elektrobudowa zastrzegła, że dane mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane 15 listopada w pełnym sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2018 r.

Przypomnijmy, że we wrześniu zarząd Elektrobudowy podjął „podyktowaną zasadą ostrożności” decyzję o zawiązaniu rezerwy w wysokości 60,3 mln zł.

Powodem jest ryzyko potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kluczowych kontraktów - budowie „pod klucz” instalacji metatezy w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku.

Zarząd dokonał też ponownej korekty prognozy wyników na 2018 r. Pierwsza miała miejsce pod koniec maja. Obecna prognoza przewiduje, że grupa zanotuje w tym roku 44,7 mln zł straty netto wobec planowanych wcześniej 27,3 mln zł zysku netto.

- Podkreślam, że rezerwa ma charakter księgowy i na tym etapie nie wiąże się z wypływem gotówki z grupy kapitałowej. Ponadto zarząd Elektrobudowy liczy na pozytywny efekt negocjacji z zamawiającym - komentował wówczas Roman Przybył, prezes Elektrobudowy.

Wiodącymi udziałowcami spółki są otwarte fundusze emerytalne. Wśród nich znajdują się: Aviva OFE (10,7 proc.), NN OFE (9,9 proc.), PKO BP Bankowy OFE (9,8 proc.), AXA OFE (9,4 proc.), OFE PZU Złota Jesień (9,3 proc.), Aegon (7,2 proc.), PTE Allianz (6,3 proc.), MetLife OFE (5,7 proc.), Generali OFE (5,1 proc.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2018