Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestują

Autor: PAP/rs
Dodano: 21-11-2018 11:33

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po trzech kwartałach wzrosły o 12,4 proc. rdr do 89,6 mld zł - podał w środę GUS.

GUS poinformował, że wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (wzrost o 18,6 proc.), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,6 proc.).

Odnotowano spadek (o 0,1 proc.) nakładów na środki transportu.

Według GUS udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,4 proc. z 65,9 proc. przed rokiem.

GUS podał, że wzrost nakładów notowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 40,7 proc. wobec wzrostu o 18,6 proc. przed rokiem), w górnictwie i wydobywaniu (o 32,0 proc. wobec spadku o 19,6 proc. przed rokiem), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 27,2 proc. wobec spadku o 1,2 proc. przed rokiem), w obsłudze rynku nieruchomości (o 23,7 proc. wobec wzrostu o 4,6 proc.), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 21,3 proc. wobec wzrostu o 15,4 proc. przed rokiem), informacji i komunikacji (o 19,8 proc. wobec wzrostu o 10,7 proc. przed rokiem), w przetwórstwie przemysłowym (o 7,3 proc. wobec wzrostu o 3,3 proc.).

Natomiast spadek nakładów wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,9 proc. wobec spadku o 18,1 proc. przed rokiem), administrowaniu i działalności wspierającej (o 0,8 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 2,9 proc.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021