Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

W Enei rosną przychody, spadają zyski

Autor:  PAP/rs  |  23-11-2018 07:43
Zysk Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w trzecim kwartale tego roku 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym.

  • Zysk operacyjny wyniósł 287,4 mln zł wobec 288,2 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,34 mld zł wobec 2,79 mld zł przed rokiem. EBITDA wzrosła o 13,7 proc. rdr do 669,3 mln zł.
  • Narastająco, po trzech kwartałach 2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 584,1 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 785,5 mln zł.
  • Zysk operacyjny wyniósł 920,2 mln zł wobec 1.069,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 1,97 mld zł wobec 1,95 mld zł rok wcześniej.

Zysk Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w trzecim kwartale tego roku 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł zysku rok wcześniej
Fot. mat. pras.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 9,38 mld zł wobec 8,36 mld zł przed rokiem. Kilka tygodni temu Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.

Jak podała Enea, najwyższa EBITDA, 872 mln zł, zrealizowana została w obszarze dystrybucji. Wzrost o 9,3% r/r to głównie efekt wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji. Drugi co do wielkości wynik EBITDA wypracowany został w obszarze wytwarzania. Wyniósł on 663,5 mln zł i wzrósł o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku.

W ciągu trzech kwartałów Grupa Enea wytworzyła o 31% więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na tę wielkość wpływ miały równoważące się czynniki, czyli przejęcie Elektrowni Połaniec pod koniec I kwartału 2017 r. oraz oddanie do użytku bloku 11 w Elektrowni Kozienice w grudniu 2017 r., przy jednoczesnym wpływie okresowo zmniejszonej dyspozycyjności bloków energetycznych ze względu na ich przeglądy cykliczne i modernizacje, w tym związane z dostosowaniem aktywów do konkluzji BAT.

W obszarze obrotu EBITDA ukształtowała się na poziomie 38 mln zł. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązku zielonego) oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym. Wynik finansowy w obszarze wydobycia ukształtował się na poziomie 400 mln zł.

Od stycznia do września 2018 r. zwiększył się wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym o 1,8 TWh, czyli o 13% r/r. Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży przełożył się na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 435 mln zł, tj. o ponad 14% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W tym okresie zwiększyła się także sprzedaż ciepła, która wyniosła 4 703 TJ (wzrost o 8,7% r/r).

Grupa wytworzyła 19,9 TWh energii elektrycznej, czyli o 31% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 18,5 TWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. Nastąpił wzrost w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 7,9% r/r, produkcja w tym zakresie po III kwartale wyniosła 1 450 GWh.

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 14,9 TWh, a więc zwiększyła się o 4,3% r/r. W trzech kwartałach Grupa przeznaczyła na inwestycje 1 454,8 mln zł, w tym 78 mln zł  inwestycje związane z ochroną środowiska. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,7.

Po trzech kwartałach 2018 r. przychody netto LW Bogdanka wyniosły 1 335,6 mln zł, czyli wzrosły o 2,2% r/r.

- W minionych trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała stabilne wyniki finansowe i poprawiła rezultaty w zakresie działalności operacyjnej. Wypracowaliśmy blisko 2 mld zł EBITDA przy przychodach wynoszących ponad 9,3 mld zł. To więcej niż w tym samym okresie 2017 r. oraz w latach ubiegłych - skomentował Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Dodał, że za grupą pierwsza aukcja mocy, na której zakontraktowała prawie 3,7 tys. MW, w tym blok 11 w Elektrowni Kozienice na okres 15 lat.

- Dzięki osiąganym - zgodnie z założeniami - wynikom finansowym i dostępności finansowania konsekwentnie realizujemy nasz program inwestycyjny w poszczególnych obszarach działalności. W trzech kwartałach 2018 r. przeznaczyliśmy na inwestycje w naszej Grupie 1 454,8 mln zł. Wzrosły nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska, które w analizowanym okresie wyniosły 78 mln zł - podsumował prezes.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019