Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

JSW chce powrócić do wypłaty dywidendy

Autor:  WNP.PL/Dariusz Ciepiela  |  23-11-2018 11:28
Będziemy rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za rok 2018. Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnej wysokości dywidendy - powiedział Daniel Ozon, prezes JSW na konferencji prezentującej wyniki spółki za trzy kwartały.

- Chcemy mieć zbilansowane relacje ze wszystkimi interesariuszami. Pracownicy otrzymali już pieniądze, weszliśmy z powrotem na rynek długu. Teraz czas na naszych akcjonariuszy - dodał Daniel Ozon.

JSW wypłaci dywidendę po raz pierwszy od 2013 roku.
Fot. jsw/dawid lach

Ostatni raz JSW wypłaciła dywidendę z w 2013 r. z zysku za rok 2012, akcjonariusze otrzymali wtedy 295,88 mln zł dywidendy, czyli 2,52 zł na akcję.

W 2016 roku, zgodnie z zapisami zawartej z obligatariuszami umowy restrukturyzacyjnej, zarząd JSW zobowiązał się, iż do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach programu będzie mógł rekomendować wypłatę dywidendy, jeśli uzyska zgodę obligatariuszy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019