Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

XIX Forum Zmieniamy Polski Przemysł już 27 lutego 2019 w Warszawie

Autor:  bad  |  29-11-2018 16:35
Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2019 już po raz XIX zgromadzi w Warszawie czołowe postaci gospodarki. Reprezentanci zarządów najważniejszych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele świata polityki, mediów, a także ekspertów gospodarczych debatować będą 27 lutego.

Forum Zmieniamy Polski Przemysł to jedna z najważniejszych cyklicznych debat o stanie, przemianach i perspektywach rozwoju polskiej gospodarki. XIX już edycja tego wydarzenia, organizowanego od lat przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL, odbędzie się 27 lutego 2019 r. tradycyjnie w hotelu Sheraton.

Zdobywcy tytułu "Tego, który zmienia polski przemysł" w 2017 roku.
Fot. PTWP

O znaczeniu, opiniotwórczości i prestiżu Forum decyduje aktualna, ważna dla polskiej gospodarki tematyka i wysoki poziom merytoryczny debat związany ściśle z obecnością wyjątkowych Gości. W wydarzeniu tym co roku biorą udział najważniejsze postaci polskiej gospodarki - reprezentanci zarządów czołowych przedsiębiorstw głównych branż przemysłu, przedstawiciele rządu, jego agend i parlamentu, niezależni eksperci.

Najbliższa debata skoncentruje się wokół kluczowych problemów i wyzwań rozwojowych stojących przed najważniejszymi sektorami polskiej gospodarki. W programie przewidziano sesje poświęcone przemysłowi 4.0, sektorowi naftowemu, energetyce, transportowi, rynkowi pracy, ekspansji zagranicznej polskich firm, a także fuzjom.

W sesji inauguracyjnej omówione zostaną najistotniejsze szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, jej dominujące atuty i słabości. Uczestnicy debaty skoncentrują się na wysunięciu wniosków dotyczących tego, jakie działania należy podjąć, by wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki było możliwie najskuteczniejsze, a bariery w maksymalnym stopniu zneutralizowane.

Merytoryczną podbudowę tej debaty stworzy specjalny raport, czyli dziennikarskie badanie opinii w zakresie szans, zagrożeń i koniecznych działań w polskiej gospodarce. Zbudowany został na podstawie rozmów dziennikarzy magazynu Nowy Przemysł i portalu WNP.PL z menedżerami największych, najbardziej dynamicznych firm różnych branż.

Forum zakończy uroczysta wieczorna gala, podczas której tytułem "Tego, który zmienia polski przemysł" wyróżnieni zostaną przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, których udział przeobrażeniach polskiej gospodarki jest szczególny. To podmioty, które wskazują drogi jej wzrostu, są impulsem i zachętą do działania dla innych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019