Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Solidarność podpisała deklarację o współpracy z Heartland Institute

Autor:  wnp.pl (JD)  |  06-12-2018 11:00  |  aktualizacja: 06-12-2018 11:04
Śląsko-dąbrowska Solidarność oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność podpisały deklarację o współpracy z Heartland Institute, amerykańskim think tankiem, który jest sceptyczny wobec polityki klimatycznej ONZ.
W ocenie sygnatariuszy deklaracji światowi liderzy powinni skoncentrować swoje wysiłki na zapewnieniu obywatelom swoich krajów dostępu do niedrogiej energii i tym samym podniesienia standardu życia.
Fot. Mat. pras.
  • Przedstawiciele Solidarności oraz amerykańskiego think tanku zadeklarowali współpracę.
  • Ma być ona realizowana w zakresie edukacji społeczeństwa oraz decydentów w obszarze polityki klimatycznej, między innymi poprzez organizowanie seminariów i konferencji naukowych. 
  • Solidarność oraz Heartland Institute wskazują, że liderzy powinni skoncentrować swoje wysiłki głównie na zapewnieniu obywatelom swoich krajów dostępu do niedrogiej energii i tym samym podniesienia standardu życia.
Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019